De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ILT gaat handhaven op kwaliteit veiligheidsadviseur en jaarverslag

Bonnenregen verwacht in 2016

Sinds 1 januari 2016 treedt de Inspectie transport en Logistiek (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspecteur meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven. Als een onderneming in gebreke blijft, kan ILT een dwangsom opleggen.

Het werk van de veiligheidsadviseur

Elk bedrijf dat betrokken is bij het transportproces van gevaarlijke stoffen, van het verzamelen tot en met het lossen, valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de internationale regels van het ADR. Denk hierbij ook aan gevaarlijke afvalstoffen, zoals restanten van oplosmiddelen, zuren of reinigingsmiddelen die u laat ophalen.

Dit betekent dat u een veiligheidsadviseur moet aanstellen die beschikt over de juiste papieren; een ‘vakbekwaamheidscertificaat’. Eén van zijn taken is het opstellen van een jaarverslag dat terugkijkt op de situatie van het voorgaande jaar. Dit alles wordt in 2016 door ILT nauw onder de loep genomen!

Indien u graag het jaar 2016 goed wilt beginnen kunt u zichzelf drie vragen stellen:

  1. Worden er gevaarlijke stoffen verzameld of gelost op mijn bedrijfsterrein?
  2. Is er een veiligheidsadviseur aangesteld met de juiste vakbekwaamheid?
  3. Voldoet het actuele ADR-jaarverslag aan de gestelde eisen?

Bron: www.ilent.nl

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer