De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ILT publiceert Meerjarenplan 2016-2020

HANDHAVING

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is bezig haar toezicht meer integraal in te richten: het bedrijf wordt in één keer op alle aspecten van ILT-toezicht geïnspecteerd. Dit wordt het eerst toegepast op de terreinen gevaarlijke stoffen en certificerende instellingen. Het gaat om een verschuiving van domeintoezicht naar ILT-toezicht. Dat blijkt uit het Meerjarenplan 2016-2020 dat door de ILT is gepubliceerd. Minister Schultz (IenM) heeft het plan aan de Tweede Kamer aangeboden.

De belangrijkste uitdagingen liggen voor de inspectie op het nog verder vergroten van de vakbekwaamheid en de rolvastheid van de inspecteurs, het verbeteren van de dienstverlening, het vernieuwen van toezicht, de samenwerking en de ketenregie, in de verdere implementatie van de uniforme processen en in de invulling van de taakstelling. Om de juiste toezichtvorm te kunnen kiezen, is verdere ontwikkeling van de analysefunctie nodig. Daarvoor is in de eerste plaats het vergaren van meer informatie noodzakelijk, maar ook het toepassen van innovatieve analysemethodieken.

In het plan schrijft de ILT dat de analysefunctie zich niet alleen moet richten op de informatie van de inspectie zelf en haar samenwerkingspartners, maar evenzeer op de innovaties die in de sectoren plaatsvinden. Dat kunnen ontwikkelingen zijn op technologisch gebied – waardoor de inspectie meer kan vertrouwen op digitale informatie – maar ook op het toepassen van valide standaards die bedrijven gebruiken om de eigen nalevings- en/of (veiligheids)cultuur te verbeteren zoals ISO.

Het toezicht door de inspectie op het transport van gevaarlijke stoffen richt zich op actoren in de transportketen van gevaarlijke stoffen, zoals:

  • Transportondernemingen.
  • Verladers, verzenders en ontvangers.
  • Bedrijven die transport voorbereiden en overslagbedrijven.
  • Producent-/importeurs van gevaarlijke stoffen.
  • Risicovolle inrichtingen waar op- en overslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
  • Inzamelaars van gevaarlijke afvalstoffen en scheepsafvalstoffen.
  • Erkende instanties zoals klassenbureaus en keuringsinstanties.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer