De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Informatiebijeenkomst High Level Structure (HLS) en energie: bent u up to date? - 2 juli 2019

 


Een informele en leerzame middag voor KAM-medewerkers!

Wat is er veranderd met de nieuwe ISO-normen? En wat zijn de valkuilen? Hoe geef ik invulling aan leiderschap binnen de organisatie? Hoe zit het nu ook alweer met energiebesparende maatregelen, de informatieplicht en de EED?

Tijdens deze tweede informatiebijeenkomst van dit jaar geven wij je antwoord op deze vragen. Na het welkom zal de bijeenkomst starten met een nadere toelichting van energiewetgeving. Vanuit de markt komen veel vragen over de achtergronden en de gevolgen vanuit de informatieplicht energiebesparing en de Energie Effiency Directive (EED). Tijdens het tweede deel van de middag gaan wij nader in op de veranderingen in de ISO-normen (HLS-structuur). Uit onze ervaring blijkt nl. dat veel bedrijven hier nog mee worstelen. Waar loop je tegenaan bij de implementatie en hoe toon je nu eigenlijk leiderschap aan?

Deze middag is kosteloos voor deelnemers van Stichting BMD Oost en wordt gehouden aan de Munsterstraat 20 te Deventer.

Geef je tijdig op! Aanmelden kan hier of via info@bmdadviesoost.nl.


Programma

13.30 uOntvangst met koffie/thee
13.45 uAanvang/welkom
14.00 uEnergie 
– Energiebesparende maatregelen en informatieplicht
– Werking van de EED
– Ondergrenzen overschreden, wat moet u nu doen?
15.00 uPauze
15.15 uHigh Level Structure
– HLS; wijzigingen en valkuilen
– Leiderschap en betrokkenheid
– Praktische invulling en voorbeelden
16.15 uAfsluiting/netwerkborrel

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer