De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hoe hou je het werken met gevaarlijke stoffen veilig

Om aan alle voorschriften te voldoen voor het werken met gevaarlijke stoffen, heeft het EU-OSHA twee informatiebladen gepubliceerd die in verschillende talen beschikbaar zijn. Dit Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, informeert hiermee iedere werkgever en werknemer stapsgewijs over risicopreventie.

Wat staat er in?

Uitgelegd wordt dat gevaarlijke stoffen nog altijd een belangrijk probleem vormen voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Er wordt ingegaan op de effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen die variëren van tijdelijke en milde gezondheidsschade tot ernstige acute en chronische ziekten. Daarnaast zijn er nog gevaarlijke stoffen die tevens ontvlambaar of ontplofbaar zijn, waardoor ze extra veiligheidsrisico’s opleveren en zelfs bij sommige gassen dodelijke effecten hebben.

Pakket wettelijke regelingen

Risicobeoordeling speelt een centrale rol bij het beheren van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Hiervoor is er uitgebreide EU-wetgeving om de risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk te beheren en te beperken. Gesproken wordt over de meest specifieke overkoepelende richtlijnen en over specifieke richtlijnen, waarin basisvereisten en regulering van blootstelling voor specifieke stoffen zijn bepaald. Zo zijn er ook richtlijnen die het doel hebben specifieke groepen tegen bepaalde stoffen te beschermen.

Veiligheidsinformatiebladen

Basisinformatie over werken met gevaarlijke stoffen en de voornaamste veiligheids- en gezondheidsvereisten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen moeten aan bedrijven worden gecommuniceerd via veiligheidsinformatiebladen. Die veiligheidsinformatiebladen behoren tot de belangrijkste informatiebronnen over stoffen en mengsels. Hiermee wordt die informatie verschaft die nodig is om risicobeoordelingen uit te voeren, werknemers te informeren en te instrueren, en passende maatregelen voor het beperken van risico’s te nemen.

Bron: EU-OSHA

Ons advies

Bijna ieder bedrijf heeft gevaarlijke stoffen in huis, maar er is meestal niets bekend over welke stoffen dit zijn en waarvoor deze gebruikt worden. Ons advies is deze stoffen goed in kaart te brengen en te registreren waar ze voor worden gebruikt, in welke mate en hoeveelheid. Dit alles is niet alleen noodzakelijk omdat het wettelijk verplicht is, maar ook voor het welzijn van u en uw werknemers.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer