De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Zelf blootstelling terugdringen, wacht niet op inspectie

Inspectie SZW geeft aan: werkgevers moeten aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen door hun werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Wat kan jouw organisatie doen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken?

  • Vervang de gevaarlijke stof door een minder gevaarlijk alternatief.
  • Gebruik bronafzuiging op plekken waar veel gevaarlijke stoffen vrijkomen.
  • Voeg voldoende ruimteafzuiging toe om zwevend stof te voorkomen of verminderen.
  • Wissel werknemers regelmatig van plek, zodat de blootstelling zoveel mogelijk gereduceerd blijft.
  • Kan vervanging in de bron van gevaarlijke stoffen niet beperkt of weggenomen worden? Bied dan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Blootstellingsmetingen

Je kan er ook voor kiezen om na te gaan in hoeverre de medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit doe je met een blootstellingsmeting, waarbij de gevaarlijke stoffen worden opgevangen en geanalyseerd. Met deze resultaten kunnen gepaste maatregelen getroffen worden om de blootstelling te reduceren.

Focus inspectie SZW

Voor de inspectie ligt de focus op het terugdringen van de blootstelling aan carcinogene, mutagene, reprotoxische en sensibiliserende stoffen, de zogenoemde CMR-stoffen. Daarnaast is chroom 6 in 2020 een speciaal aandachtspunt voor de inspectie SZW. Er wordt gecontroleerd of bedrijven voldoende maatregelen hebben getroffen om de blootstelling te beperken. Dit geldt voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of onderhoud- en renovatiewerkzaamheden verrichten aan materialen die chroom 6 bevatten.

Ons advies

Twijfels of vragen over de juiste bescherming bij het werken met gevaarlijke stoffen? Vraag het onze adviseurs. Zij adviseren je verder op basis van de bekende en nieuwe informatie over werken met gevaarlijke stoffen.

Resultaten jaarverslag SZW

Naar schatting werken meer dan 1 miljoen werknemers in een bedrijf waarin minsten 1 risico op onveilig of ongezond werk niet goed wordt beheerst. Zo worden veel werknemers blootgesteld aan een te hoge werkdruk, is de fysieke belasting in veel omgevingen te hoog en worden werknemers te veel blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Niet geringe risico’s blootstelling

Ongeveer 4 van de 5 risicobedrijven heeft geen beoordeling uitgevoerd van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Er overlijden jaarlijks 3000 mensen ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een arbeidsverleden.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer