De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Geen RI&E? Inspectie SZW gaat controleren en beboeten!

Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs het komende jaar verder uitgebreid. Hierdoor neemt de inspectie-dekking toe. De inspectie SZW geeft aan dat bedrijven die geen (kwalitatieve) RI&E kunnen tonen, direct een boete krijgen. De RI&E moet een instrument zijn om bedrijven structuur te geven en niet alleen een papieren tijger. Van alle Nederlandse bedrijven heeft ongeveer een derde een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Ons advies

Laat het niet aankomen op een confrontatie met de Inspectie, maar ga aan de slag met jullie RI&E! Heb je vragen over het invullen van een RI&E met Plan van Aanpak? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. In alle gevallen geldt dat wij praktische en werkbare adviezen en ondersteuning aanbieden.

Kwalitatieve RI&E en naleving

Voorkom dat jouw bedrijf een boete krijgt en stel een RI&E op, of laat dit doen. Het is hierbij belangrijk dat je alle onderwerpen van een RI&E toetst, zoals het arbobeleid, discriminatie en blootstelling gevaarlijke stoffen. Tot slot heeft een bedrijf ook de verantwoordelijkheid om een kwalitatieve naleving van de RI&E te bevorderen.

Een kwalitatieve RI&E bevat* onder andere de volgende onderdelen:

  • De risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen voor de werknemers.
  • De toegang voor werknemers tot een deskundige werknemer (preventiemedewerker) of persoon (bedrijfsarts).
  • Een plan van aanpak met praktische maatregelen die getroffen worden in verband met de risico’s en de samenhang daartussen.
  • Een prioritering van de te treffen maatregelen.
  • De RI&E wordt aangepast als er sprake is van een gewijzigde werkmethode, werkomstandigheden of stand van de wetenschap.

Naast bovenstaande punten, is het van belang dat de RI&E wordt gevalideerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Zo wordt de kwaliteit van de RI&E gewaarborgd.

*volgens de arbeidsomstandighedenwet artikel 5

Harde cijfers jaarverslag SZW

Naar schatting werken meer dan 1 miljoen werknemers in een bedrijf waarin minstens 1 risico op onveilig of ongezond werk niet goed wordt beheerst. Jaarlijks overlijden 4100 mensen ten gevolge van een beroepsziekte of een arbeidsongeval. In 2020 wordt door de inspectie SZW geëxperimenteerd met het bij een groot aantal bedrijven schriftelijk opvragen van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract. Het doel daarvan is de verbetering van de kernverplichtingen van de arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer