De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Inspectiecampagne controleert de status van uw RI&E

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen, die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De geïnterviewde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), de toetsing hiervan en de aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de geïnventariseerde bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen.

Hoewel veel bedrijven hun RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn die op het punt van de RI&E en de beschikbaarheid van een preventiemedewerker tekortschieten, met alle consequenties van dien. Want hoe gaat u de arbeidsinspecteur uitleggen dat u geen (actuele) RI&E heeft en niet weet wat een preventiemedewerker is en moet doen? Bedrijven zijn al door deze nieuwe inspectieronde in verlegenheid gebracht.

Onze boodschap

Laat het niet aankomen op een confrontatie met de Inspectie, maar ga aan de slag met uw RI&E! Op www.sufficio.nl/rie vindt u praktische informatie over hoe wij u met het opstellen van een maatwerk RI&E kunnen helpen. Wanneer uit de inventarisatie naar voren komt dat er geen preventiemedewerker aangewezen en/of opgeleid is, kunnen wij u ook daarbij ondersteunen. In alle gevallen geldt dat wij praktische en werkbare adviezen en ondersteuning aanbieden waarbij wij op basis van een langdurige relatie met onze (nieuwe) opdrachtgevers willen samenwerken.

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, informeren wij u graag verder. Informatie kunt u verkrijgen bij Han Vluttert.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer