De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitzonderingen op de hoofdregel: 'de gemeente is en blijft bevoegd gezag' (2)

In mijn vorige blog besprak ik een drietal uitzonderingen waarbij het bevoegd gezag voor een vergunning niet altijd bij de gemeente hoeft te liggen. Ik leg nog een tweetal bijzondere situaties uit als er in de vergunningaanvraag sprake is van meer dan één activiteit ofwel van verschillende activiteiten.

Over combinaties van meer dan één activiteit in een vergunning is het volgende bekend:

  • Een aanvraag voor één of meer activiteiten noemen we een enkelvoudige of meervoudige aanvraag.
  • Een vergunning mag voor meer activiteiten gecombineerd worden aangevraagd, maar het hoeft niet.
  • Er kan bijvoorbeeld eerst worden getoetst of toestemming voor milieu kan worden verkregen, alvorens een technische bouwvergunning wordt aangevraagd.

Voor de situaties waarbij sprake is van een activiteit die ook een ander bevoegd gezag raakt of als er een gecombineerde vergunning wordt aangevraagd, bestaat de mogelijkheid van ‘advies’ en ‘advies en instemming’. Hierover is het volgende bekend:

  • Voor de afzonderlijke activiteiten wordt hetzelfde beoordelingskader gehanteerd als wanneer deze activiteiten los worden aangevraagd.
  • Het bestuursorgaan dat over de betreffende activiteit gaat, bepaalt mede of de vergunning wel of niet wordt verleend.
  • Het Omgevingsbesluit regelt wie waarover advies mag geven en wanneer ermee wordt ingestemd of dat ervan mag worden afgeweken.

Tip
Door het betreffende bevoegd gezag in een vroeg stadium te betrekken bij de eigen bedrijfsplannen, wordt bij hen een draagvlak gecreëerd. Zo kun je als bedrijf beter je strategie bepalen om de benodigde vergunning(en) op tijd, in de juiste vorm bij het juiste ‘loket’ te krijgen!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer