De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Is vijf jaar wel vijf jaar bij energie maatregelen?

Al sinds het inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit geldt voor bedrijven, die volledig onder dit besluit vallen, de plicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit: Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Ik constateer dat tot eind 2015 door de controlerende instanties weinig aandacht is geschonken aan de uitvoering van deze verplichting. Vanwege het Energieakkoord en de afspraken om de CO2-emissie te reduceren is er de afgelopen jaren meer aandacht geweest voor het toepassen van de energiebesparende maatregelen. Op 1 december 2015 zijn daarom de eerste branchegerichte erkende maatregelen voor energiebesparing aan het Activiteitenbesluit toegevoegd.

Het idee achter deze maatregelen is dat deze voor elk bedrijf in die branche, binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Tijdens controlebezoeken van de omgevingsdienst wordt vervolgens beoordeeld in welke mate aan de besparingsverplichting wordt voldaan. Bij deze bezoeken wordt door de handhavend ambtenaar vaak verwezen naar de opgenomen maatregelen die theoretisch binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. De werkelijke terugverdientijd bedraagt echter in de praktijk niet altijd vijf jaar of minder. Want tussen bedrijven in dezelfde branche zitten namelijk veel verschillen. Daar komt bij dat met de huidige lage energieprijzen de terugverdientijd zelfs langer wordt.

Een voorbeeld uit de praktijk

De Raad van State heeft op 23 mei 2018 een uitspraak1 gedaan in een beroepszaak die door een supermarktketen tegen de omgevingsdienst is ingediend. De omgevingsdienst had naar aanleiding van een handhavingscontrole voorgeschreven dat koelmeubelen moeten worden afgedekt om koudeverlies te beperken. Het afdekken van koelmeubelen is opgenomen als Erkende Maatregel bij het Activiteitenbesluit. Echter bij de verdediging heeft de supermarktketen met enkele berekeningen aangetoond dat de investering voor het afdekken van de koelmeubelen niet binnen vijf jaar wordt terugverdiend. Daarnaast blijkt uit de toelichting op artikel 2.15 Activiteitenbesluit dat dit ook niet de bedoeling van de wetgever is geweest. In deze toelichting staat namelijk dat de energiebesparende maatregelen uit de lijsten of database van Infomil in sommige situaties niet toepasbaar zijn en een berekening nodig is, bijvoorbeeld om aan te tonen dat een maatregel in een specifiek geval toch niet rendabel is.

Mijn advies

De conclusie is dat het ook voor uw bedrijf kan zijn dat de voorgestelde Erkende Maatregelen niet automatisch binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Voer daarom eerst de berekening uit om de daadwerkelijke terugverdientijd te berekenen en neem tijdig contact op met de omgevingsdienst als deze afwijken van de verwachte termijn. Hiermee voldoet u eveneens aan de plicht om de omgevingsdienst te informeren over het nemen van energiebesparende maatregelen.

Zoals het er nu naar uitziet gaat deze verplichting vanaf 1 juli 2019 gelden, hierover later meer.  Mocht u nu een vraag hebben of even willen sparren, neem dan gerust contact met mij op.

1 (ECLI:NL:RVS:2018:1688)

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer