De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Certificatieschema CO2-reductie voor EED-energieaudit in voorbereiding

Een groot aantal organisaties is verplicht om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te voeren. Deze dient eens per vier jaar te worden uitgevoerd. De EED geeft de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat te gebruiken bij het voldoen aan deze eisen.

Certificatieschema

Voorwaarde is wel dat zeker wordt gesteld dat het energieverbruik en de mogelijkheden tot besparing met voldoende diepgang zijn geïnventariseerd en tijdens de ISO 14001-audit zijn beoordeeld. Om dit te waarborgen ontwikkelt SCCM op dit moment een certificatieschema. Daaruit moet blijken welke (extra) eisen worden gesteld.

EED-verplichtingen

Bij de toepassing van dit certificatieschema wordt tijdens ISO 14001-audits extra aandacht besteed aan het onderwerp energie. Wanneer aan de eisen uit het schema wordt voldaan, krijgt de organisatie een extra certificaat dat kan worden gebruikt om aan te tonen dat aan de EED-verplichtingen wordt voldaan. De planning is dat het schema in september (2017) wordt gepubliceerd.

TIP: Ben je EED-plichtig en heb je een ISO 14001-certificaat? Dan is het zinvol om te bepalen of met de extra eisen uit de ISO 14001 aan de EED-plicht kan worden voldaan. Wanneer jij in het bezit bent van een ISO 50001 of ISO 14051 certificaat, is vrijstelling van de EED eveneens van toepassing.

Heeft u vragen over de EED of de vrijstellingen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Bron: SCCM

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer