De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISO 19011 voor auditing opnieuw gepubliceerd

In juli is de nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, gepubliceerd. Deze norm past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure (HLS) en geeft betere handvatten voor het houden van audits. De Nederlandse vertaling van deze norm komt binnenkort beschikbaar.

Op diverse vlakken zijn er managementsystemen beschikbaar, bijvoorbeeld voor milieu, arbo of kwaliteit. Een managementsysteem kan helpen om doelen te bereiken, door risico’s te beheersen, kansen te benutten en aan eisen en verwachtingen van belanghebbenden te voldoen. Het uitvoeren van interne audits is een belangrijke manier om de effectiviteit van managementsystemen te beoordelen. De aanpassingen in de nieuwe ISO 19011-richtlijn zorgen ervoor dat goed kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt, veranderende technologieën en de vele nieuwe normen voor managementsystemen die zijn gepubliceerd of herzien.

De belangrijkste wijzigingen in ISO 19011:2018 zijn:

  • de risicogebaseerde benadering van het managen en uitvoeren van audits waarmee wordt ingespeeld op risico’s en kansen;
  • tips over het auditen van nieuwe elementen van managementsystemen (vanuit de HLS), zoals contextanalyse, leiderschap, risicomanagement, compliancemanagement en het levenscyclusperspectief.

Effectief auditen

Het is verstandig om regelmatig interne audits uit te voeren om het beste uit een managementsysteem te halen en om voor continue verbetering te zorgen. Wanneer u, net als veel andere organisaties een managementsysteem toepast dat aan verschillende normen moet voldoen, stelt dat speciale eisen aan de interne audits.
ISO 19011:2018 sluit aan bij de High Level Structure, waardoor geïntegreerd en effectiever geaudit kan worden. Hiermee wordt tijd en geld bespaard en het levert een goed inzicht of het systeem voldoet aan alle eisen die de verschillende normen daaraan stellen. En vooral of het systeem zorgt voor een betere integrale bedrijfsvoering en resultaten die in alle opzichten ‘goed’ zijn.

Interne audits zelf doen of uitbesteden?

Interne audits mogen worden uitgevoerd door interne auditoren, individueel of als auditteam, van binnen of buiten de organisatie (uitbesteden). Soms is het uitbesteden van interne audits verstandig, om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Bij interne audits is dit namelijk niet toegestaan. Het uitbesteden van de interne audit kan een nieuwe kijk op het functioneren van uw organisatie of mogelijkheden voor verbetering opleveren.

Ons advies

  • Analyseer in hoeverre de wijzigingen in de ISO-richtlijnen invloed hebben op de interne audits.
  • Leg bij het auditen vooraf de specifieke doelstellingen en eisen vast zodat ook de (interne) audit voldoet aan de normen.
  • Maak een keuze voor het zelf uitvoeren of uitbesteden van de interne audits op basis van de interne kennis, kunde en tijdsbesteding die het nodig maakt om objectief processen te beoordelen.

Of u nu kiest voor intern auditen of uitbesteden, onze cursus interne audits geeft u handvatten om zelf te auditen of een goede voorbereiding te treffen voor de externe audit door een certificerende instantie.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer