De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Jaarplan Inspectie SZW 2017: maatschappelijk effect centraal

Onlangs verscheen het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW. In een nieuwsbericht laat zij weten zich meer te richten op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. Volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt het aantal inspecties namelijk (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties. “Daarom gaan we per programma de beoogde effecten en resultaten benoemen.” Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat op 2 december 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Een ander belangrijk thema komend jaar is om een goede veiligheidscultuur te creëren. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.

Bron: Inspectie SZW

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Wij zien dat steeds meer bedrijven zich op dit aspect oriënteren en de veiligheidscultuur “willen” verbeteren. Alleen de weg er naar toe is voor hen nog vaak onduidelijk. Wanneer de waan van de dag de volledige aandacht vraagt van de ondernemer, blijft het bij “willen”. Op een gegeven moment wordt dan toch de stap gezet en worden wij als BMD-adviseur vaak om kennis, advisering en ondersteuning gevraagd.

Welke drie stappen te nemen?

  1. Meestal beginnen we met een “nulmeting” met betrekking tot het in kaart brengen van de veiligheidscultuur en om te kunnen beoordelen waar een onderneming nu precies staat en waar zij naar toe wil.
  2. Wanneer de route is bepaald wordt vaak de veiligheidsbeleving van de individuele medewerkers in kaart gebracht.
  3. Wanneer de veiligheidscultuur en -beleving duidelijk zijn kan de volgende stap worden gezet met de implementatie door informatie en training. Het uiteindelijke doel is intrinsieke veiligheidsbeleving.

Wat leert de praktijk?

Zowel de ondernemer als ook zijn medewerkers denken na over veiligheid en gaan samen met elkaar in gesprek om dit te verbeteren. Wanneer u dit doel weet te bereiken zijn de patronen in onveilig gedrag doorbroken en kunt u als ondernemer onder andere de overheid laten zien dat er buiten het produceren of leveren van een mooi en goed product er ook veilig gewerkt wordt. Een mooie doelstelling voor de komende jaren dus.

Om een goed beeld van het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te krijgen verzorgen wij bij BMD Advies Oost regelmatig trainingen op dit gebied. De resultaten zijn verrassend en dit horen wij terug van de deelnemers. Wij streven er naar dat met name medewerkers elkaar coachen op het gebied van veiligheid en het daarbij behorende gedrag.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseur Han Vluttert (0570) 66 09 27 of via email h.vluttert@bmdadviesoost.nl.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer