De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bent u al bekend met onze juridische dienstverlening?

De afgelopen jaren hebben wij regelmatig werkzaamheden uitgevoerd die onder de juridische dienstverlening vallen. Wij zien dat uit lopende opdrachten de behoefte is ontstaan om met juridische ‘raad en daad’ bedrijven bij te staan. Met gepaste trots hebben wij daarom ons  dienstenpakket uitgebreid. Wij bieden juridische ondersteuning aan op het gebied van Omgeving en Arbo.

De Omgevingswet en dan….

Met de komst van de Omgevingswet (en de bijbehorende besluiten) en de toenemende procedures voor het verkrijgen van vergunningen en toestemmingen, is onze juridische dienstverlening onderverdeeld in ondersteuning bij:

 • het indienen van zienswijzen of beroep bij:
  • een besluit op uw vergunningaanvraag;
  • een besluit op een vergunning in uw omgeving;
  • een bestemminsplanwijziging;
  • het handhavend optreden door de Regionale Uitvoeringsdienst.
 • een zitting van een commissie bezwaar en beroep;
 • het voorbereiden en het verdedigen van het beroep van een zitting bij de Raad van State;
 • het bemiddelen bij meningsverschillen tussen uw bedrijf en de gemeente of provincie;
 • het uitvoeren van een due diligence onderzoek bij een bedrijfsovername of het beëindigen van activiteiten;
 • beoordelen bodemparagraaf bij koop- en huurovereenkomsten;
 • het opstellen en begeleiden van de ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen;
 • het schrijven van een bezwaarschrift naar aanleiding van een boeterapport van de Inspectie SZW.

Relevante uitspraken in de praktijk

Vanaf nu informeren wij u maandelijks over relevante uitspraken en ontwikkelingen in onze nieuwe Blog ‘Juridische ondersteuning’ door een van onze experts. Wij merken in de praktijk dat de keus om een juridische procedure te starten niet altijd eenvoudig is. Soms is een verschil aanwezig tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Is het de tijd en kosten waard om je gelijk te krijgen? In andere gevallen ontkomt een bedrijf er niet aan om een dergelijke procedure te starten. Ook hierin kunnen wij met u meedenken.

                                  Blog Juridische ondersteuning

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer