De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Afvalbedrijven melden hun afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft vanaf 1 januari 2017 de taken van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen overgenomen. Hiervoor is door het Rijk, IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.

Inhoudelijke toelichting inzake het melden van afvalstoffen

  1. Bedrijven die handelingen met afvalstoffen van derden uitvoeren zijn verplicht dit te melden aan de landelijke meldinstantie die weer door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen (het LMA).
  2. Betreffende afvalbedrijven moeten de hiervoor beschreven procedures voor acceptatie en controle bij de melding uitvoeren (acceptatiebeleid).

Wat verandert er nu precies?

De manier van melden blijft hetzelfde, namelijk via de website van AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch). Alleen vanaf 2017 zal Rijkswaterstaat het beheer van deze applicatie overnemen en zal vanaf dan de huisstijl van Rijkswaterstaat worden gebruikt in de communicatie inzake AMICE.

Aanvullend: relatie LMA en VTH-beleid

Provincies en gemeenten zijn het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving op bedrijven die werken met afvalstoffen. De gegevens uit het LMA vormen voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten belangrijke input voor hun VTH-beleid (Vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Inhoudelijke toelichting inzake VTH-beleid

  • Uitgangspunt is dat afvalbedrijven op een veilige manier werken en voldoen aan wet- en regelgeving om deze veiligheid te garanderen.
  • Provincies zijn samen met gemeenten verantwoordelijk voor het afgeven van omgevingsvergunningen aan de afvalbedrijven.
  • Provincies en gemeenten voeren ook het toezicht uit om te zien of bedrijven zich aan de regels houden waarbij, indien nodig, handhavend opgetreden kan worden.

Bron: LMA / Infomil

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer