De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Metingen maken blootstelling direct inzichtelijk

Indien er gewerkt wordt met (gevaarlijke) stoffen ís de werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat de blootstelling inzichtelijk en minimaal is  Arbowetgeving wordt voldaan. Een meting naar gevaarlijke stoffen geeft antwoord op de vraag in hoeverre er blootstelling is. Bij gevaarlijke stoffen is dit van toepassing vanaf de opslag tot aan het gebruik van de stof(fen) op verschillende werklocaties. Bij de metingen wordt daarom het gehele proces waarbij de stof kan vrijkomen (bijvoorbeeld als damp, nevel, vloeibaar in het afvalwater en als stofdeeltjes) vanaf begin tot eind doorlopen.

Meetmethodes

In de praktijk zijn er drie soorten meetmethodes om (gevaarlijke) stoffen te meten. Als eerste is er de indicatieve meting. Deze metingen geven direct resultaat, maar geven onnauwkeurig aan wat de exacte waarde is. Een indicatieve meting kan goed worden ingezet om te bepalen wát er in de lucht zit en waar de stof het meeste vrijkomt. Een gerichte meting is veel nauwkeuriger en kan tot de microgrammen per kubieke meter nauwkeurig worden berekend. Dit soort metingen zijn ideaal om de blootstelling over een dag te meten of om de exacte waarde te bepalen. De derde optie is het monitoren van stoffen. Gedurende een langere periode worden de gewenste stoffen gemeten en per moment wordt de exacte hoeveelheid geregistreerd. Het nadeel is dat de beperking in de meetbare stoffen. Uiteraard kunnen de meetmethodes ook worden gecombineerd.

Wat kunt u verwachten?

Een metingsrapport geeft vervolgens aan hoe en waarom de stof vrijkomt en wat het resultaat is. Een aantal specifieke aanbevelingen gaat daarna in op maatregelen die zijn in te zetten wanneer een grenswaarde wordt overschreden of wanneer een toename van het gebruik van een stof in de toekomst aan de orde is. Een meting wordt afgesloten met een validatie door een gecertificeerd arbeidshygiënist om te voldoen aan de wettelijke verplichting onderzoek blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer