De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Monitor Arbo in Bedrijf 2016 - Aandacht voor preventie blijft….’steken’

Uit de monitorrapportage ‘Arbo in Bedrijf’ 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die hun arboverplichtingen (beter) naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met Plan van Aanpak en de betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid zijn hierbij belangrijk.

Uiteraard is preventie de eerste stap naar veilig en gezond werken. De Inspectie van SWZ houdt dan ook toezicht op naleving. Elke werkgever is verplicht om preventie systematisch aan te pakken. Met behulp van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) breng je onder andere de risico’s in kaart. Aanvullend hierop dient er ook een Plan van Aanpak te worden opgesteld om de risico’s te beheersen. Tot slot zorgen de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen, voor de juiste invulling in de praktijk.

Positieve trends

Uit de in medio mei 2017 gepubliceerde monitor komt onder andere naar voren:

  • Dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Vooral het regelmatig overleggen over arbobeleid met de werknemers, de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en van een preventiemedewerker scoren beter dan voorheen.
  • Dat het aantal bedrijven dat beschikt over een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie nagenoeg gelijk blijft, rond de 45%. Hiermee is de geleidelijk dalende trend van het aantal actuele RI&E’s tot stilstand gekomen.
  • Dat meer bedrijven maatregelen hebben genomen om werkstress te voorkomen, door meer aandacht voor o.a. werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.
  • Dat het beheersen van risico’s rond machineveiligheid afwijken van de positieve trend. De risico’s worden namelijk minder goed beheerst dan tijdens vorige metingen. In 2016 beheersten 25% van de bedrijven het risico niet adequaat, tegen 18% in 2012.

Bron: Inspectie SZW

Onze ervaring in de praktijk

Het feit dat steeds meer bedrijven de risico’s rond machineveiligheid beheersen zien wij als positief. Echter onze arboadviseurs worden steeds vaker betrokken bij de veiligheidsbeoordelingen van arbeidsmiddelen. De preventie bij machineveiligheid is nog niet overal op orde en hierbij kunt u twee fases onderscheiden:

Fase 1. Advies vooraf bij aanschaf of modificatie van een machine: Denk aan opleverkeuringen, vervangingsvragen, het beoordelen van aanpassingen.

Fase 2. Veiligheidsbeoordeling in de gebruikersfase: Denk aan veilig gebruik van arbeidsmiddelen, is de bediening duidelijk, zijn de afschermingen aanwezig, zijn er geen beschadigingen, is het arbeidsmiddel elektrotechnisch veilig, zijn er werkinstructies en is de werkomgeving veilig.

Met een verdiepend onderzoek vanuit de RI&E, maar ook als losse opdracht, helpen wij u verder. U krijgt zo op een praktische wijze een overzicht van uw machinepark. Wenst u nadere informatie omtrent deze veiligheidsbeoordelingen, dan staan onze adviseurs u graag te woord.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer