De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

NeR: vergunningvoorschriften vervallen automatisch

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) opgegaan in het Activiteitenbesluit. Daarmee is ook de NeR formeel komen te vervallen. Veel vergunningen die verleend zijn voor 1 januari 2016 bevatten nog voorschriften die verwijzen naar emissiegrenswaarden uit de NeR. Vanwege de in het Activiteitenbesluit vastgelegde overgangsrecht zijn deze nog 3 jaar geldig, dus tot 1 januari 2019. Met andere woorden: (maatwerk) vergunningvoorschriften die nog verwijzen naar de NeR vervallen automatisch per 1 januari 2019.

Wat komt ervoor terug?

Vanaf 2019 zijn (automatisch) de algemene emissiegrenswaarden uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Wat heeft dit als gevolg?

Mogelijk worden andere emissiegrenswaarden van toepassing (zowel met betrekking tot de emissievracht (kg/uur) als de emissieconcentratie (mg/Nm3). Vanwege de directe werking vervalt ook het meetprogramma vanuit de vergunning (automatisch) en geldt hieromtrent het Activiteitenbesluit Afdeling 2.3.

Let op: deze verandering kan uiteindelijk resulteren in gelijkblijvende eisen, maar ook in strengere of juist soepelere!

NB: Indien blijkt dat de emissiegrenswaarden uit Afdeling 2.3 redelijkerwijs niet haalbaar zijn, dan is in bepaalde gevallen maatwerk mogelijk. Het afwijken van emissiegrenswaarden dient verzocht te worden bij het bevoegd gezag en onderbouwd te worden met een gedegen inhoudelijke motivatie.

Ons advies wat te doen bij welke situatie?

 1. Indien uw bedrijf vergunningplichtig (type c) is met een vergunning van voor 1 januari 2016, inventariseer dan uw huidige vergunning op voorschriften vanuit de NeR.
 2. Indien er op uw bedrijf maatwerkvoorschriften van toepassing zijn, vergelijk deze met de voorschriften uit Activiteitenbesluit 2.3.

Bepaal aan de hand van de uitkomsten de noodzakelijke vervolgacties:

 • Is het Activiteitenbesluit soepeler?
  – Dan nieuwe emissiegrenswaarden bewaken, meetprogramma uitvoeren.
 • Is het Activiteitenbesluit gelijk?
  –  Dan Emissiegrenswaarden en meetprogramma (blijven) naleven.
 • Is het Activiteitenbesluit strenger?
  – Dan moet u de nieuwe emissiegrenswaarden naleven en het meetprogramma actualiseren.

Wilt u weten wat voor uw bedrijf van toepassing is, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer