De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nieuwe grenswaarden voor werken met gevaarlijke stoffen

Per 21 augustus 2018 gelden er nieuwe grenswaarden voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen. De nieuwe waarden vloeien voort uit de Europese Richtlijn 2017/164. In het aangepaste Arbobesluit die per 1 juli 2018 van kracht is geworden, zijn deze waarden al vastgelegd. Hierdoor voldoet de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn. Werkgevers die met gevaarlijke stoffen werken of daar waar werknemers worden blootgesteld aan deze stoffen, moeten vanaf 21 augustus uitgaan van deze nieuwe grenswaarden. Een grenswaarde geeft aan wat de maximum hoeveelheid schadelijke stof is waaraan een werkgever werknemers mag blootstellen. Dit wordt in een TGG (tijd gewogen gemiddelde) aangegeven. Zie hier de tabel met de van toepassing zijnde gevaarlijke stoffen of stofgroepen met de aangepast grenswaarden. Bron: Publicatie Staatscourant-2018

Invloed op arbeidshygiënische strategie

Conform deze strategie is de werkgever verplicht om de arbeidsrisico’s weg te nemen. Soms is dat niet mogelijk, dan moet een werkgever alles wat in zijn macht ligt doen om werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Wanneer dit niet lukt, moet hij de blootstelling minimaliseren. Wat zijn dan de stappen:

  • Om de risico’s van blootstelling te bepalen moeten metingen worden uitgevoerd aan de hand waarvan vervolgens weer verbeterplannen moeten worden opgesteld.
  • Deze resultaten moeten worden vastgelegd en de metingen dienen meerdere malen te worden uitgevoerd. De RI&E en het daarbij behorende Plan van Aanpak is hierbij een goed hulpmiddel.
  • Daarnaast is de werkgever verplicht een register van de aanwezige gevaarlijke stoffen bij te houden. In dit register moet ook worden vastgelegd waar en wie met welke gevaarlijke stoffen werkt en wat de blootstelling er aan is.

Optimaal werkend gevaarlijke stoffenregister

Wanneer de werkgever actief met een gevaarlijke stoffenregister werkt is hij goed geïnformeerd met betrekking tot de risico’s die aan het werken met gevaarlijke stoffen kleven. BMD Advies Oost heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld de: Dynamische Stoffenlijst.

Onze tip: loop regelmatig het register door voor het voldoen aan wetgeving en doe periodiek stofmetingen om schadelijke blootstellingen te voorkomen.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer