De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nieuwe regels voor onderhoud van brandmeldinstallaties

In Nederland zijn veel gebouwen voorzien van een brandmeldinstallatie. Een dergelijke installatie moet ook regelmatig worden onderhouden. Het onderhoud is geregeld in de NEN-norm 2654-1, welke de laatste jaren regelmatig gewijzigd is. In een situatie waarin je bent belast met het onderhoud van de brandmeldinstallatie binnen een groot kantoorpand vergt dat onderhoud nogal wat. Zo’n installatie bestaat vaak uit veel melders, die elk moeten worden getest. Omdat u niet zomaar alle ruimten kunt betreden waar melders hangen, zoals vergaderruimtes en directiekamers, kan het onderhoud wel enige tijd in beslag nemen, zo niet maanden.

Komst van digitale onderhoud

Met ingang van 2016 kwam de wetgever met een aanpassing van NEN 2654-1, de norm die gaat over het onderhouden van brandmeldinstallaties. Het is sindsdien niet langer verplicht om alle componenten fysiek te laten testen, dat onderhoud mag u nu ook deels digitaal laten uitvoeren. Via een laptop kan de onderhoudsdeskundige dan zien welke melders onderhoud nodig hebben en dat scheelt veel tijd. Een dergelijke brandmeldinstallatie kan ook andere installaties aansturen, onder andere de alarmering van de bhv-organisatie. Om dat te testen, activeert de onderhoudsmonteur van achter zijn laptop bijvoorbeeld een melder in een spreekkamer. En de vraag is dan: wordt die melding inderdaad doorgegeven aan de piepers / oproepinstallatie van de bhv-ers? Tevens is het mogelijk om te testen of de automatische alarmering van de liften op de juiste wijze wordt aangestuurd. En of bij calamiteiten de deuren in de gangen, die normaal door een magneetslot openstaan, werkelijk dichtgaan, zodat de brand en rook zich niet kunnen verspreiden naar andere compartimenten. Dat geeft mensen de tijd om te vluchten, en het geeft de bhv de kans om in actie te komen.

Het digitaal testen kan zijn beperkingen hebben. Niet alle problemen zijn vanachter je laptop waar te nemen. In hotels gebeurt het nog steeds dat bezoekers op een kamer toch stiekem willen roken. Dat activeert mogelijk de brandmeldinstallatie en daarom plakken ze de brandmelder af met een plastic zakje of een rubberen handschoen. Vervolgens vergeten ze dan om die er weer af te halen en kan de melder niet meer functioneren. Dit soort dingen kun je vanachter je laptop eenvoudigweg niet zien ofwel beheren.

Wat kunt u nog meer doen?

Zelf testen – De oplossing: toch regelmatig een visuele beoordeling van deze melders. Ook kun je ze dan fysiek testen. Dat doe je met een zogenoemde teststok, die je tegen de brandmelder houdt. Hierdoor kun je zowel met rook als ook met temperatuur testen.

Digitaal testen, dan een onderhoudsplan – Een digitale inspectie is dus niet altijd voldoende. Bovendien is hij alleen toegestaan als de organisatie voldoet aan de volgende voorwaarde: de beschikking hebben over een zogenoemd onderhoudsplan. Hierin is vastgelegd hoe vaak en door wie welke testen worden uitgevoerd. Dus zowel digitaal als visueel en fysiek. Een voorbeeld van een onderhoudsplan staat in de vernieuwde NEN 2654-1.

Slimmer testen – Met de nieuwe norm in de hand, boekt de beheerder van brandmeldinstallaties ook een voordeel dat minder werk vergt en kosten bespaart. Dit komt door het vier-, acht- en twaalf maandelijks testen binnen de norm. Dus in een situatie waarbij een installatie vele groepen heeft, test de beheerder nu maandelijks één groep, maar wel steeds een andere.

Tip

Beschikt je ook over een grote brandmeldinstallatie, laat je dan informeren over de mogelijkheden bij de leverancier. Stem deze vervolgens af met de eigen bhv-organisatie. Een goede werking van de  brandmeldinstallaties is een van de basisvoorwaarden voor een veilige werkomgeving. Vaak wordt het testen als belastend gezien. Door de hierboven beschreven werkwijze toe te passen worden de medewerkers minder lastig gevallen, bespaart het kosten en garandeert het de brandveiligheid beter.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer