De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nieuwe versie PGS 29 gepubliceerd

Eind december 2016 is een nieuwe versie van de richtlijn PGS 29, met betrekking tot bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks, gepubliceerd (versie 1.1). Na de publicatie van PGS 29:2016 versie 1.0 bleek deze op een aantal punten niet correct of nog niet volledig.

De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen in PGS 29:2016 versie 1.1 zijn:

  • Bijlage H, beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten, is toegevoegd.
  • De tekst van paragraaf 4.1.1 is aangepast. Er is een link gemaakt met bijlage H, ‘beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten’ en de voorschriften van hoofdstuk 4.
  • In de van toepassing zijnde voorschriften is ‘NL-CBIT’ veranderd in ‘onafhankelijke deskundige instantie’.
  • In bijlage A is een omschrijving van ‘onafhankelijke deskundige instantie’ toegevoegd.
  • In bijlage E is een inleidende tekst toegevoegd die uitleg geeft over het toepassen van bijlage E.

Voor bedrijven die vallen binnen de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit geldt deze nieuwe versie van de PGS 29 automatisch nu deze is gepubliceerd in de Activiteitenregeling. Voor vergunningplichtige bedrijven geldt dat voldaan moet worden aan de normen en richtlijnen die tijdens de bekendmaking van de beschikking geldig waren.

Begin 2017 is een lijst met de onderwerpen gepubliceerd op de website van Publicatiereeks.

Bron: Publicatiereeks

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer