De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Omgevingsvisie ‘Beken(t) kleur’

Op 12 april 2017 is de Omgevingsvisie Overijssel 2017 ‘Beken kleur’ en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Vanaf 1 mei 2017 zijn deze beide van kracht geworden.

 • Deze visie gaat over hoe Overijssel de leefomgeving in de provincie wil inrichten en ontwikkelen.
 • De Omgevingsverordening Overijssel 2017 is een vertaling van de Omgevingsvisie in bindende regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, natuur, water en bodem.

Via digitale plannen kan worden ingezien welk beleid er binnen Overijssel geldt, voor de plek waar je woont, werkt, leeft. Wat er moet gebeuren wordt nog niet voorgeschreven, maar er wordt wel aangegeven waarbinnen lokale initiatieven kunnen worden ontwikkeld.

Waar kunt u alvast rekening mee houden?

Hierbij een aantal belangrijke pijlers van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017 voor het bedrijfsleven:

Ruimte voor wonen, werken, leven
Goed en plezierig wonen, werken, leven, nu en in de toekomst. Overijssel stimuleert:

 • herbestemmingen en transformaties, en tijdelijk (her-)gebruik van leegstaande gebouwen;
 • herstructurering van bedrijventerreinen die uit de tijd zijn geraakt.

Ruimte voor ondernemerschap
Flexibele vestigingsmogelijkheden voor maakindustrie, MKB en topsectoren, voor ondernemingen, startups en zzp’ers. Overijssel biedt:

 • ruime keus aan werklocaties;
 • goede aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs;
 • ruimte voor innovatie en ondernemerschap;
 • Overijssel werkt aan:
  • topwerklocaties die zich ook (inter)nationaal weten te onderscheiden;
  • investeringen, innovatie en infrastructuur om deze locaties nog aantrekkelijker te maken.

Ruimte voor Agro & Food
Agrarische ondernemers kunnen ruimte voor ontwikkeling verdienen door te investeren in ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit. Overijssel:

 • stuurt bij de ontwikkeling van bedrijven ook op ruimtelijke kwaliteit;
 • biedt ruimte om nieuwe, karaktervolle productielandschappen te ontwikkelen;
 • beschermt kwetsbare agrarische cultuurlandschappen.

Ruimte voor hernieuwbare energie
In 2023 moet 20% van de Overijsselse energiebehoefte komen uit hernieuwbare bronnen. Overijssel:

 • werkt aan efficiënter gebruik van energie;
 • zet in op hernieuwbare energie;
 • zet in op een brede mix van energievormen en initiatieven.

Bron: Omgevingsvisie Overijssel 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017

Hoe kunt u zich al voorbereiden?

Ook al is er nog niet veel praktische informatie bekend, u kunt zich wel alvast voorbereiden, door in kaart te brengen welke aandachtspunten voor uw bedrijf belangrijk zijn. Graag ondersteunen wij bedrijven in Overijssel hiermee door een locatie-scan uit te voeren, dit op basis van de punten die de provincie Overijssel op grond van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening heeft vastgesteld.

In drie stappen goed op weg:

 1. Onze locatie-scan brengt in kaart welke aandachtspunten voor uw bedrijf van toepassingen zijn;
 2. Wij zetten vanuit de digitale plannen de aandachtspunten om in begrijpelijke taal;
 3. Wij geven de scope aan wat er voor uw bedrijf in de toekomst van belang is.

Bel en vraag vrijblijvend een offerte aan voor een locatie-scan ‘Omgevingsvisie en – verordening Overijssel’ voor uw organisatie. Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp of heeft u interesse in onze ondersteuning in het kader van de Omgevingswet, neem dan contact op met onze omgevingsspecialist.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer