De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Begrip 'inrichting' verdwijnt

Bij Algemene Maatregelen van Bestuur worden met de Omgevingswet voor ‘milieubelastende activiteiten’ algemene regels gesteld en wordt bepaald voor welke milieubelastende activiteiten  een vergunningplicht  geldt. Het begrip ‘inrichting’ verdwijnt hiermee.

Met de aanwijzing van ‘milieubelastende activiteiten’ zal het niet meer van belang zijn of een activiteit ‘bedrijfsmatig of in een bedrijfsmatige omvang’ wordt verricht en wat de tijdsduur van de activiteit is.

Gaan we hierdoor weer discussies krijgen ten aanzien van milieubelastende activiteiten die hobbymatig worden uitgevoerd?

Ja. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wordt zoveel mogelijk per milieubelastende activiteit een drempel opgenomen en worden specifieke activiteiten uitgezonderd die niet centraal geregeld hoeven te worden. Er is echter niet voor elke specifieke activiteit een drempel opgenomen, zoals het uitvoeren van reparaties aan auto’s.

Het lijkt mij niet de bedoeling dat hobbymatige activiteiten moeten voldoen aan extra wetten en regels. Ik roep dan ook op tot een duidelijke uitsluiting van hobbymatige activiteiten. Wellicht dat het begrip ‘winstoogmerk’ hierin uitkomst kan bieden.

Blog van onze omgevingsspecialist.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer