De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wat te doen met 'eigen' regels bij decentrale wetgeving?

Als vervolg op de uitleg over het tweede kerninstrument ‘Het programma’ bespreek ik dit keer het derde instrument; de ‘Decentrale wetgeving’ in twee delen. Elk bestuursorgaan heeft namelijk een instrument waarmee het regels voor de fysieke leefomgeving kan vaststellen, genaamd decentrale wetgeving. Hieronder vallen:

  • de omgevingsverordening van de provincie;
  • het omgevingsplan van de gemeente;
  • de waterschapsverordening van het waterschap.

Voor de meeste bedrijven is met name de omgevingsverordening van de provincie en het omgevingsplan van de gemeente van belang. Ik licht alvast de eerste verordening verder toe.

Omgevingsverordening van de provincie

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving moeten voortaan in de omgevingsverordening staan. Denk hierbij aan verordeningen voor milieu, planologie, ontgrondingen, landschap en grondwater. Voor bedrijven worden bijvoorbeeld ook regels over vergunningplichten opgenomen in de omgevingsverordening. De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de provincie in de omgevingsverordening heeft opgenomen.

Tip

Het is nog onduidelijk hoe één en ander door de provincies in één verordening wordt gebundeld. Houd dus goed de ontwikkelingen in uw provincie in de gaten!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer