De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

'Eigen' regels in Omgevingsplan bij decentrale wetgeving (deel 2)

In dit tweede deel van het derde kerninstrument ‘decentrale wetgeving’ bespreek ik het omgevingsplan, deze bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Per gemeente geldt één omgevingsplan waarin regels staan over toedeling van functies aan locaties, milieu, natuur, cultureel erfgoed en bomen. Deze regels kunnen bestaan uit regels over activiteiten, maatwerkregels en regels om een vergunning te beoordelen. Het omgevingsplan vervangt dan alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen in een gemeente. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gelden alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen als één omgevingsplan.

Praktijkvoorbeeld

In de praktijk kan de gemeente regels koppelen aan functies op bepaalde plekken. Op die manier worden in een bepaald gebied bijvoorbeeld functies als ‘wonen’ of ‘bedrijvigheid’ mogelijk. Het omgevingsplan moet in ieder geval voor de gehele gemeente ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ bevatten. De omschrijving ‘toedeling van functies’ wordt gehanteerd als opvolger van het oude begrip ‘bestemming’. Onder deze regels voor de fysieke leefomgeving vallen dan in dit geval ook regels die te maken hebben met het milieu.

Tip

Gemeenten zijn al bezig met het voorbereiden dan wel het opstellen van omgevingsplannen. Zorg dat je in goed overleg met je eigen gemeente bent en blijft, zodat je de eigen (toekomst)plannen niet in de knel komen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer