De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Welke activiteiten vallen onder algemene rijksregels?

Als vervolg op de uitleg over het derde kerninstrument het ‘Decentrale regelgeving’ informeer ik dit keer over het vierde instrument de ‘Algemene Rijksregels’. Dit doe ik in twee delen.

Algemene rijksregels zijn regels voor activiteiten die burgers en bedrijven in de leefomgeving uitvoeren. Uitgangspunt bij de Omgevingswet zijn algemene regels.

Het Rijk stelt voor de volgende activiteiten algemene regels op:

  1. bouw- en sloopactiviteiten, gebruik en in stand houden van bouwwerken;
  2. milieubelastende activiteiten;
  3. lozingsactiviteiten;
  4. wateronttrekkingsactiviteiten;
  5. mijnbouwactiviteiten;
  6. beperkingengebiedsactiviteiten weg, (installatie in) waterstaatswerken;
  7. zwemmen en baden;
  8. cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Het Rijk heeft in twee algemene besluiten deze regels opgenomen, namelijk in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) voor bouwactiviteiten (bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken) en het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) voor overige activiteiten (vooral milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten). De regels van de BBL en BAL richten zich tot iedereen die deze activiteiten wil uitvoeren.

Tip

Het BBL en het BAL liggen momenteel ter advisering bij de Raad van State. Zorg dat je na het vaststellen van de inhoud van de besluiten op de hoogte bent van de wijzigingen ten opzichte van de op jouw activiteiten van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Zo voorkom je dat bepaalde activiteiten na het inwerking treden van het BBL en BAL in overtreding zijn van geldende regels.

De volgende keer leg ik uit welke mogelijkheden er bestaan om van algemene rijksregels af te wijken.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer