De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

In een aantal gevallen kun je afwijken van algemene rijksregels

Als vervolg op het benoemen van de activiteiten binnen het vierde kerninstrument de ‘Algemene Rijksregels’; bestaan er een aantal mogelijkheden om juist van de regels af te wijken, te weten:

  • Maatwerkvoorschriften: met maatwerkvoorschriften bestaat de mogelijkheid om in een individueel geval een algemene regel nader in te vullen en kan van een vastgestelde regel worden afgeweken. Een maatwerkvoorschrift is een besluit waarbij een normale rechtsbescherming mogelijk is.
  • Maatwerkregels: met maatwerkregels bestaat de mogelijkheid om in een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening een algemene regel nader in te vullen en kan van een vastgestelde regel worden afgeweken. Dit kan zowel voor een specifieke locatie als voor een heel gebied.
  • Gelijkwaardigheidsbeginsel: een ondernemer kan een andere maatregel toepassen dan de regels aangeven, als het resultaat daarvan gelijkwaardig is aan de voorgeschreven maatregel. De ondernemer moet aantonen dat zijn alternatieve maatregel een ‘gelijkwaardig beschermingsniveau’ biedt. In de meeste gevallen moet het bevoegd gezag vooraf instemmen met zo’n gelijkwaardige maatregel.

Mijn advies

Ook al voldoet een activiteit niet aan de algemene regels, er is altijd nog een mogelijkheid dat hiervan kan worden afgeweken. Doe dan eerst een screening van je activiteiten ten aanzien van de algemeen geldende regels. In strijdige situaties kan je kijken of maatwerk van toepassing is.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer