De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Projectbesluit maakt complexe projecten mogelijk

Als zesde en laatste instrument informeer ik dit keer over het instrument ‘Het Projectbesluit’.

Een projectbesluit maakt complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek provinciaal, nationaal of waterstaatsbelang mogelijk (voorbeelden zijn de aanleg van een snelweg, de bouw van grote windparken of de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding in het landelijke net).

Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project. Het kan bijvoorbeeld niet alleen de omgevingsvergunning, maar ook andere toestemmingen (bijvoorbeeld een verkeersbesluit) bevatten. Ook kan het bevoegd gezag regels geven om het project te beschermen en in stand te houden. Het projectbesluit kan de regels van het omgevingsplan direct wijzigen. Dit gebeurt als die regels in strijd zijn met die van het projectbesluit.

Het projectbesluit gaat uit van de ‘sneller en beter’-aanpak. Dit houdt in dat het bevoegd gezag alternatieven verkent en daarbij publiek en belanghebbenden vroegtijdig betrekt. Dit moet leiden tot een goede voorkeursrichting en uitvoering. Zo nodig neemt het bevoegd gezag voorafgaand aan het projectbesluit ook een voorkeursbeslissing. Hierin legt het bevoegd gezag de beleidsmatige keuzes over het project vast. Een voorkeursbeslissing is verplicht voor de projectbesluiten voor hoofdinfrastructuur.

Tip
Een projectbesluit kan direct invloed hebben op de omgeving waarin jouw bedrijf is gevestigd. Omdat het bevoegd gezag het publiek als geheel betrekt bij het projectbesluit is het van belang dat ‘de stem van jouw bedrijf’ wordt gehoord. Ik adviseer om altijd de standpunten van je bedrijf over een projectbesluit bij het bevoegd gezag kenbaar te maken!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer