De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Ontwikkelingen energiemaatregelen staan niet stil

In de nieuwsbrief van vorige maand hebben wij al aangegeven dat het aspect energiebesparing en de daarbij horende wetgeving in 2019 opnieuw aandacht krijgt. In de tussentijd hebben weer een aantal ontwikkelingen de revue gepasseerd, die wij u niet willen onthouden.

Laatste wijziging erkende maatregelen

Op 5 maart 2019 is de laatste wijziging van de erkende maatregelen voor energiebesparing gepubliceerd. Of de maatregelen voor u van toepassing zijn leest u terug in onze eerdere berichtgeving Informatieplicht energiebesparende maatregelen. Bij de laatste wijziging zijn geen nieuwe branches toegevoegd, maar de bestaande maatregelen voor de 19 branches zijn wel geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op de volgende wijzigingen:

  • Uniforme opzet van de activiteiten per bedrijfstak.
  • Nieuwe codering van de maatregelen per bedrijfstak.
  • Vereenvoudiging van informatie per maatregel.
  • Meer specifiekere activiteiten voor het groeperen van de maatregelen.
  • Actuele berekeningen van terugverdientijden (met nieuwe energietarieven en investeringskosten) van de maatregelen.
  • Opname van nieuwe (nog niet eerder bekeken) maatregelen en technieken.

Efficiënt omgaan met energie

Naast enkele nieuwe maatregelen en beter leesbare achtergrondinformatie, zijn ook maatregelen activiteit toegekend voor het doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Dit zijn met name organisatorische acties zodat installaties zo efficiënt mogelijk in bedrijf zijn en dat verlies van energie wordt voorkomen. Deze maatregelen treden vanaf 1 april 2019 in werking. Vanaf deze datum moeten de wijzigingen en nieuwe maatregelen worden beoordeeld op uw bedrijfssituatie. Ook de wijze van het berekenen van de terugverdientijden wordt opgenomen in de maatregelenlijst.

Handhaving maatregelen

Ten slotte is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend gemaakt dat € 3.000.000,- wordt vrijgemaakt voor de handhavingstaken of bedrijven voldoen aan de informatieplicht van de erkende maatregelen. Dit budget moet in 2019 en 2020 worden besteed. Aandachtspunt hierbij is dat een afweging wordt gemaakt om aanvullende aandacht te geven aan bedrijven waarvan verwacht kan worden dat daar veel resultaat te behalen is. Hieruit kan worden gedestilleerd dat met name bedrijven waarvan weinig informatie bekend is bezocht worden om alsnog de maatregelen voor energiebesparing door te voeren.

Hoe aan de slag?

Ondanks dat hier door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) nog geen bekendheid aan is gegeven, is het vanaf 3 maart jl. mogelijk uw eigen rapportage aan te maken en in te dienen. Op de site van RVO leest u wat u moet doen om te rapporteren over uw energiebesparende maatregelen voor de Informatieplicht. Let op: de rapportage moet vóór 1 juli 2019 zijn ingediend.

Verwarring over uitgangspunt EED

Naast de verplichting ten aanzien van de erkende maatregelen wordt de komende periode ook weer aandacht geschonken aan de energie audits (EED) uit de ‘Tijdelijke regeling energie-efficiëntie’. De deadline van de oorspronkelijke regeling betreft 5 december 2015, met een actualisatieplicht van vier jaar.

U ziet het al, 5 december van dit jaar moet het aangepaste rapport energie audit al zijn ingediend.

Vanuit onze contacten met verschillende Omgevingsdiensten horen wij ook een aantal verschillende verhalen over wat het uitgangspunt nu is:

  • De ene Omgevingsdienst houdt vast aan de datum van 5 december 2019…..
  • De andere houdt een termijn aan van vier jaar na het indienen van het eerste rapport….
  • Nog een ander uitgangspunt is een termijn van vier jaar na het goedkeuren van het eerste rapport door de Omgevingsdienst….

Onze tip

Wilt u weten welk uitgangspunt voor uw onderneming geldt neem dan contact op met de eigen omgevingsdienst. Met name als de omgevingsdienst vasthoudt aan de datum van 5 december 2019, kunnen de werkzaamheden mogelijk worden gecombineerd met uw rapportage plicht erkende maatregelen.

Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer