De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Zijn alle verplichte energiebesparende maatregelen getroffen?

Het is wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Om het bedrijfsleven hiermee op weg te helpen worden steeds meer ‘erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing’ opgesteld.

Verplichte maatregelen

Door middel van dit artikel informeren wij u over de maatregelenlijsten die op dit moment reeds bestaan en op degenen die nog zullen gaan verschijnen. Aanvullend brengen wij onder de aandacht dat het onze ervaring is dat energiebesparing anno 2017 een prominente plaats krijgt op de handhavingskalender. Grote kans dus dat er de komende tijd bij u een controle gaat plaatsvinden waarbij inzicht wordt gevraagd welke energiebesparende maatregelen u in uw bedrijf heeft getroffen. Wie vanuit de EED (Europese Energie-Efficiency Richtlijn) al een plan heeft liggen voldoet al aan deze bepaling.

Eerste lichting

Per 1 december 2015 zijn voor zeven bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing van kracht geworden. Het gaat om:

 • kantoren;
 • gezondheids- en welzijnszorginstellingen;
 • onderwijsinstellingen;
 • autoschadeherstelbedrijven;
 • rubber- en kunststofindustrie;
 • metalelektro en MKB-metaal;
 • en commerciële datacenters.

De erkende maatregelen zijn vastgelegd in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Tweede lichting

Op 1 juli 2017 treden nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing in werking. Dan zijn ook erkende maatregelen formeel aangewezen voor:

 • levensmiddelenindustrie;
 • agrarische sector;
 • mobiliteitsbranche;
 • sport en recreatie;
 • hotels en restaurants.

Voor bedrijven uit de eerste lichting treden op diezelfde datum aanvullende maatregelen formeel in werking.

Derde lichting komt er aan

Inmiddels is ook een conceptlijst beschikbaar met erkende maatregelen voor energiebesparing voor een nieuwe groep bedrijfstakken: de derde lichting. Verwachting is dat deze erkende maatregelen per 1 januari 2018 in werking treden. Het gaat deze keer om:

 • drukkerijen, papier- & kartonverwerking;
 • bedrijfshallen;
 • bouwmaterialen (vervaardigen van beton);
 • hout- en meubelindustrie;
 • tankstations en wasstraten;
 • verf- en inktindustrie;detailhandel.

Bedrijven zijn al sinds 1993 wettelijk verplicht om dergelijke, als rendabel beschouwde maatregelen, te treffen. Sinds 2008 staat de verplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (in combinatie met artikel 2.14c). De erkende maatregellijsten maken het voor bedrijven en instellingen makkelijker om te voldoen aan de verplichting, terwijl het bevoegd gezag beter kan toezien op de uitvoering.

Daarnaast voert deze wijzigingsregeling voor een aantal sectoren het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) in als een erkende maatregel. Het gaat om de gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel.

Tip van de adviseur

 1. Zorg ervoor dat u inzicht heeft in welke lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing op uw bedrijf van toepassing zijn (Tip: gebruik hiervoor de FEM tool);
 2. Beoordeel vervolgens de in de betreffende lijsten genoemde energiebesparende maatregelen en leg de uitkomsten en overwegingen, in verband met handhaving, aantoonbaar vast.

Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp, een inventarisatie of heeft u interesse in onze ondersteuning, neem dan contact op met onze adviseur.

Bron: Infomil

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer