De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

‘Nazomer-zonlicht’ aan de horizon: oplossing PAS nabij!

Vanaf september 2019 komt er een aangepaste versie van AERIUS Calculator beschikbaar. Deze is inclusief een beoordelingskader en handreiking voor intern salderen.

Tot september 2019 kun je de volgende voorbereidingen treffen:

  • Maak inzichtelijk welke huidige en toekomstige activiteiten binnen je bedrijf plaatsvinden die een stikstofemissie veroorzaken.
  • Bepaal je strategie voor het aanvragen van toestemming voor je stikstofemissie; “Ga ik nu verder met voorbereiden of wacht ik af?”.

Vanaf september 2019 kun je de aanvraag verder voorbereiden door het berekenen van de effecten van activiteiten met de geactualiseerde versie van de AERIUS Calculator; zoals het bouwen van wegen en woningen.

Welke toetsing geldt vanaf september 2019 voor stikstofemissie?

  1. Bij een afname van stikstofemissie die met behulp van de AERIUS Calculator is berekend, wordt vanaf september een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend.
  2. Bij een toename van stikstofemissie moet worden voldaan aan het op te stellen beoordelingskader voor extern salderen of een ADC-toets.

Welke oplossingen worden nog meer bedacht?

Binnen twee maanden stelt een speciaal ingesteld adviescollege Stikstofproblematiek een korte termijn advies op over de mogelijk- en onmogelijkheden voor stikstofdepositie gevoelige activiteiten.

Daarnaast wordt binnen één jaar een nieuwe aanpak van stikstofdepositie voorgesteld. Hiermee moet een definitieve oplossing komen om vraagstukken die er nu liggen op lange termijn het hoofd te kunnen bieden.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer