De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Publicaties BMD Advies Oost

Het bevlogen BMD huis

Ingezonden stuk – BMD dat ben jij! – maart 2020 – Samen ben je altijd meer: dit is natuurlijk een heerlijke uitspraak die de spijker op zijn kop slaat. Drie dimensies in tijden van veranderingen; daar ligt onze kracht. Het zijn voor ons de elementen voor succes vanuit ieders hart. Lees verder

 

 

Russische roulette met aankoop bedrijfskavel Publicatie INN Twente - Russische roulette met aankoop bedrijfskavel

INN’ twente – Column Twente – #06 zomer 2019 – Welke issues spelen er als je tot aankoop van een bedrijfskavel overgaat? Bij een impulsieve aankoop kan je nog wel eens tegen de lamp lopen als het gaat om inpasbaarheid bestemmingsplan en beschikbare milieuruimte. Ga niet over “één nacht ijs”! Lees verder in de column INN twente .

 

 

Publieke opinie MVO in Twente

TOM magazine – Reportage – #02 – april 2019 – De wereld is de laatste jaren steeds transparanter geworden. Roofbouw plegen op onze planeet en op mensen, dat kan echt niet meer. Waar wil je dan met je bedrijf naar toe? Wat kan er anders? Lees verder in de reportage “In Twente worden resultaten geboekt”.

 

 

Tragedy of the Commons

TOM magazine – Column MVO – #02 – april 2019  –  Is uw gekozen partij bepalend voor welke kant we op gaan?  Hoe de Provinciale Staten verkiezingen  zijn misbruikt om landelijke politiek te bedrijven.  ‘Wilt u meer ….. of minder CO2‘: Het leken wel (Anti-) klimaatverkiezingen. Lees verder in de MVO Column. 

 

Terugtredende overheid, goed idee!

INN’twente – Column – #06 winter 2018-2019 – De Nederlandse overheid heeft lang geleden al besloten om zo veel mogelijk regels te schrappen. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig? Regels geven namelijk ook duidelijkheid. In de praktijk vragen bedrijven zich steeds meer af:  ‘Waar moeten wij aan voldoen?’ en lopen soms vast bij overlappende regels. Lees verder in de column INN twente.

 

De soep wordt niet zo heet…..

INN’ twente – Column Twente – #05 zomer 2018 – In de ‘Monitor Brede Welvaart’ van het CPB wordt gesproken over het effect van welvaart op onze mondiale ecologische voetafdruk. Hoe moeten wij dit zien als door de politiek druk dit als ‘waar’ wordt beschouwd? Lees verder in de column INN twente .

‘MVO is dood. Leve de toekomst!’ – deel 2

TOM magazine – Twents Ondernemers  Magazine – april 2018  – Precies een jaar geleden verscheen in de column MVO dit prikkelende artikel. Lees nu in het vervolg, dat mooie woorden over MVO meer vraagt van een kritische lezer. Aandacht en maatregelen voor een beter milieu; wat is eigenlijk waarheid en wat niet? Lees verder in de MVO Column.

 

RTL7 : ’Ondernemen doen we zo’

RTL7 televisieprogramma – september 2017 – BMD Advies in beeld bij het programma: ‘Ondernemen doen we zo’. In dit item werd Sufficio Arbo onder de aandacht gebracht. Sufficio werkt al jaren voor Papierfabriek Coldenhove voor het voldoen aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.  Bekijk de video.

 

Regeldruk

INN’ twente – Column Twente – juni 2017 – In het kader van het pragmatisch toepassen van milieu- en arboregelgeving ervaren veel bedrijven de regeldruk die wordt opgelegd aan ondernemers. Ook met de nieuwe Omgevingswet in het vooruitzicht ontkomt u er niet aan om hier tijdig op in te spelen. In een tijdperk van ‘toon maar aan’ is het wezenlijk dat u initiatief neemt en zorgt dat u de bal aan de voet houdt. Lees verder in de column INN twente .

 

MVO is dood. Leve de toekomst!

TOM magazine – Twents Ondernemers Magazine – april 2017 De afgelopen jaren hoorden we steeds hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid ‘de toekomst’ zijn. Maar wordt u, net als ik, ook niet een beetje moe van de termen MVO en duurzaamheid? Dekken zij  de lading nog wel? Ik denk zelf namelijk van niet. Laat mij u  meenemen in mijn gedachten. Lees verder in de MVO corner.

 

TOM kookt met Norman Smit en Mirjana Kastadinovic

foto-norman-en-mirjana-samenwerking-bcs-jan-2017TOM magazine – Twents Ondernemers Magazine – december 2016 – TOM Magazine nodigt graag mensen uit om bij te praten en lekker te koken. Dit keer ondernemers die elkaar kennen en zelf onlangs een samenwerking zijn aangegaan. Twee experts uit de wereld van risico-inventarisatie, re-integratie en arbo-dienstverlening, Norman Smit van BMD en Mirjana Kostadinovic van Business Care Support. De dienstverlening van beide partijen levert een totaalpakket op voor kleine en grote bedrijven. “Niet alleen ondersteuning voor de ‘harde’ kant van de Arbowetgeving, zoals risico-inventarisatie, onderzoek naar fysieke belasting en ontruimingsplannen, maar ook de ‘zachte’ kant, zoals re-integratie en verzuimregistratie, vallen nu onder het dienstenpakket van BMD Advies Oost”, aldus Norman Smit. Lees meer over de samenwerking. Lees verder over hun culinaire avonturen in TOM magazine.

Kunt u door de bomen het bos nog zien?

Stadswerk – Magazine voor Professionals op het gebied van de leefomgevingArtikel Sufficio - Stadswerk Deventer mei 2016 – mei 2016 – Voor directies is het eigenlijk niet te doen om de weg te weten in alle milieu- en arboregels die voor organisaties van toepassing zijn. In vele gevallen wordt dan maar een afwachtende houding aangenomen en lijkt het soms wel ‘trial en error’. Lees verder over Sufficio in de Special ICT “circulair denken en doen”.

Duurzame groei managen

TOM magazine – Twents Ondernemers MagazinePublicatie TOM magazine HLS - april 2016 – april 2016 – Managementsystemen voor veel organisaties betekenen ze handboeken die pas te voorschijn komen als de auditor weer eens langs komt. Zogenaamde papieren tijgers die we alleen hebben omdat klanten dat vragen. Lees verder over HLS en de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 in “TOM’s Corner”.

Terugblikken en vooruitkijken 25 jaar BMD

Publicatie oktober 2015 – 25 jaar geleden was milieu een soort alles omvattend ‘containerbegrip’, waar ook Publicatie afbeelding - BMD jub 25 jaar verder - 8 oktober 2016arbo en veiligheid onder vielen. Bijna een kwart eeuw verder maken 2000 bedrijven landelijk op regelmatige basis gebruik van BMD diensten. De kracht van BMD is de onderlinge samenwerking en tegelijk de regionale verankering. Lees verder over 25 jaar jubileum BMD Advies Oost.

‘Hoe hoog staat milieuzorg in Nederland op de agenda?’

Boekpublicatie – september 2015 – BMD gepubliceerde voor haar jubileum het boekje met de titel ‘Van Omslag Boekje - van Hinderwet naar Omgevingswet - september 2015Hinderwet naar Omgevingswet’. In dit boekje wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de ontwikkeling van de milieuwetgeving in de afgelopen 200 jaar en bevat een beschrijving van de ontwikkeling van BMD in de afgelopen 25 jaar. Lees verder over de geschiedenis “Van Hinderwet naar Omgevingswet”.

Risicomanagement voor het MKB

Column Risk Corner Tom Magazine - juni 2015TOM magazine – Twents Ondernemers Magazine – juni 2015 – Ondernemers zien altijd kansen en mogelijkheden voor nieuwe business. Ze hebben een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt en weten er feilloos op in te spelen, in feite kijken ze over de horizon heen. Lees verder over Business Continuity voor het MKB  in “TOM’s Corner”.

Het ondernemerschap gaat soms gepaard met bedrijfsblindheid

origineel_artikel_-_in_de_keuken_van-tom_juni_15-page1TOM magazine – Twents Ondernemers Magazine – juni 2015 –De eigen onderneming, de sector, het product of de diensten, de managementstijl; het gevaar dreigt dat de ondernemer op de automatische piloot het bedrijf aanstuurt. TOM helpt een handje om de blik te verbreden en dwingt, zij het met zachte hand, bij collega-ondernemers een kijkje in de keuken te nemen.  Lees verder over Dennis Jongbloed van Jongbloed Fiscaal Juristen en Norman Smit van BMD Advies Oost die elkaar op de korrel nemen.

Duurzaam failliet gaan

Publicatie TOM magazine Duurzaam failliet gaan - april 2014TOM magazine – Twents Ondernemers Magazine – april 2015 – Inmiddels is de crisis voorbij en wordt er weer geïnvesteerd in machines en mensen. Tot voor kort was alles binnen bedrijven gericht om te overleven door kosten te besparen en de verkoop op peil te houden. Lees verder over crisisbestendigheid door inzicht=overzicht=resultaat.

 

 

 

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer