De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

PAS: Ga je afwachten of actie ondernemen?

Er heerst veel onzekerheid bij bedrijven die nu een vergunning moeten aanvragen. Nieuwe initiatieven voor een uitbreiding van activiteiten worden beïnvloed door de uitspraak van het PAS. Geplande nieuwbouw, veranderingen of uitbreidingen gaan voorlopig niet door of lopen nu maanden vertraging op.

Het lijkt het er op dat het ministerie niet snel met oplossingen komt. Het Rijk en provincies moeten eerst een gezamenlijk beleid formuleren. Ga je afwachten? Nee. Wij raden je aan alvast te beginnen met je eigen ‘huiswerk’.

Wat kun je nu al doen in kader van PAS natura 2000?

Je hebt een vergunning echt nodig op grond van de Wet natuurbescherming, als de geplande activiteiten (meer) stikstof gaan uitstoten (bijvoorbeeld door transportbewegingen en stookinstallaties). Maak daarom zelf inzichtelijk welke stikstofemissie vanuit je huidige en toekomstige activiteiten plaatsvindt. Vraag bij de overheid aandacht voor je situatie en ga na welk proces jouw aanvraag mogelijk doorloopt.

Hoe wordt het stikstofeffect straks beoordeeld?

Om een vergunning te verkrijgen kun je terugvallen op 3 soorten beoordelingen:

  • een interne saldering (geen toename stikstof), of
  • een individuele beoordeling aan de hand van extern salderen (geen toename stikstof), of
  • een ADC-toets (geen Alternatief, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen).

Beschikbare tools die komen voor het PAS

Er komt deze zomer een geactualiseerde versie van Aerius Calculator beschikbaar. Hiermee kun je aantonen dat middels intern salderen een stikstofeffect wordt voorkomen. In het najaar van 2019 komt er duidelijkheid (handreiking) hoe middels extern salderen en de ADC-toets een vergunning kan worden aangevraagd.

Belangrijk!

Totdat er nieuwe tools beschikbaar zijn, verleent het bevoegd gezag geen vergunningen inzake stikstofemissie. Ambtenaren van provincies en Omgevingsdiensten beoordelen namelijk geen aanvragen door het ontbreken van een toetsingskader.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer