De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Peiling over Omgevingswet geeft schokkend toekomstbeeld voor vergunningtrajecten

In juli 2018 hebben wij jullie geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het vaststellen van de vier AMvB’s van de Omgevingswet. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Op 31 augustus 2018 zijn deze vier AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel.

Peiling

In juli en augustus 2018 hebben het Binnenlands Bestuur en I&O Research een peiling uitgevoerd onder burgers en ambtenaren met als centrale vragen:

  • Kijken ambtenaren anders dan inwoners naar de ruimtelijke druk en naar beleidsdoelen die prioriteit hebben in de fysieke omgeving?
  • Zijn ambtenaren en inwoners klaar voor de stelselwijziging?

Hieronder volgen de opvallendste conclusies:

  • Inwoners en ambtenaren vinden dat de grootste prioriteit bij ontwikkelingen mag liggen bij duurzaamheid, natuur en wonen.
  • Ambtenaren zien ruimte voor andere initiatieven zoals bedrijven, zonneparken en hoogbouwwoningen.
  • Inwoners vinden dat binnen een straal van 500 meter van hun woning weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen zoals bedrijven.
  • Inwoners en ambtenaren vinden dat er meer initiatief gelaten mag worden aan inwoners.
  • Inwoners en bedrijven zijn nog niet of nauwelijks bekend met de Omgevingswet.
  • Obstakels voor een geslaagde invoering van de Omgevingswet zijn een gebrekkig Digitaal Stelsel en onvoldoende voorbereiding van inwoners en bedrijven.

Opvallend

Het meest opvallend en wellicht ook schokkend is dat inwoners nauwelijks ruimte zien voor nieuwe ontwikkelingen in hun directe omgeving (500 meter). Denkend aan de verplichte participatie die bedrijven moeten toepassen bij nieuwbouw of veranderingen binnen bestaande bedrijfsvoering baart dit zorgen. Omwonenden moeten actief worden betrokken bij vergunningstrajecten, maar deze peiling geeft op voorhand aan dat de omgeving niet blij is met enige vorm van nieuwe ontwikkelingen bij bedrijven.

Participatie in de Omgevingswet is (vooralsnog) niet uitgewerkt en dus is onduidelijk aan welke eisen dit moet voldoen. Vast staat dat de mening van omwonenden een belangrijke rol krijgt die bepalend kan worden voor de toekomst van bedrijven.

Tip!

Gemeenten gaan voorsorteren op de komst van de Omgevingswet. Steeds vaker worden in een vroeg stadium omwonenden bij ruimtelijke ontwikkelingen betrokken. Indien sprake is van een mogelijke ontwikkeling bij jouw bedrijf dan raden wij aan om vroegtijdig met het bevoegd gezag afstemming te zoeken over te volgen procedures dan wel te betrekken partijen. Dit is bepalend voor de doorlooptijd van een procedure. Wij kunnen je hier mee helpen!

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer