De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Kies niet zomaar een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)

Wat zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen als je als werkgever verplicht bent om deze te verstrekken aan werknemers? Is een CE-markering genoeg als er gewerkt wordt met machines? Is elke lashandschoen geschikt voor lassen? In een ademhalingsfilter hoeft toch alleen maar koolstof te zitten? Denk in stappen en kom tot het juiste middel!

Wettelijke verplichting

De eerste stap van de arbeidshygiënische strategie is om de bron van het gevaar weg te nemen, de tweede stap om de effecten van de bron weg te nemen, de derde stap is om de effecten af te schermen, en ga zo maar door. Het gebruik van PBM’s is de laatste stap in de arbeidshygiënische strategie voordat de werkzaamheden niet meer uitgevoerd mogen worden. Dit betekent dat PBM’s de restrisico’s moeten wegnemen. Logischerwijs moeten PBM’s in voldoende mate worden verstrekt door de werkgever, maar er zijn meer verplichtingen.

Alleen het verstrekken van PBM’s is niet genoeg, er zijn ook nog andere verplichtingen:

  • een verdiepende RI&E PBM’s;
  • voorlichting en onderricht over de PBM’s;
  • onderhoud en vervanging van PBM’s;
  • het toezien op het correct gebruik van de PBM’s.

Dit zijn slechts de wettelijke verplichtingen, er gelden ook andere eisen.

Andere gestelde eisen

Net zoals voor bijna alles in Nederland zijn er ook normen opgesteld voor PBM’s. Deze normen vertellen waar PBM’s wel en niet tegen beschermen, hoe ze getest zijn, hoe ze functioneren, hoe ze gedragen moeten worden en nog veel meer.

Er is één aspect aan PBM’s dat duidelijk en logisch is; PBM’s zijn namelijk onderverdeeld in drie categorieën. Niet alleen handen en voeten moeten beschermd worden. Het hoofd, ogen, oren, gelaat, benen en luchtwegen moeten ook beschermd worden tegen hitte, koude, gevaarlijke stoffen, elektriciteit, snijgevaar en dergelijke. Er zijn tientallen soorten PBM’s, elke PBM heeft tientallen verschillende normen en elke norm heeft weer verschillende eisen.

CategorieBeschermingRisico zonder PBMVoorbeeld
IKleine risico’sGeen – letselTuinhandschoenen
IIMiddelzware risico’sLetsel – blijvend letselVeiligheidshelm
IIIGrote risico’sBlijvend letsel – overlijdenAdembescherming

Naast de indeling in één van de drie categorieën hebben PBM’s elk normeringen waaraan ze moeten voldoen. Bijna elke norm is vervolgens weer onderverdeeld in eigen categorieën. Zo kunnen veiligheidsschoenen onder drie normen vallen en zijn er per norm weer meerdere beschermingsniveaus. Volgens de NEN-EN 388:2016 zijn er maar liefst 7.500 mogelijkheden. Elke mogelijkheid biedt een ander beschermingsniveau.

Organisatorische elementen

Naast de theorie is er ook de praktijk, een PBM moet adequaat zijn. Het is daarom van belang dat voor de juiste PBM’s de risico’s die werkzaamheden met zich meebrengen in kaart worden gebracht. Voorbeelden van risico’s:

  • Zijn er stanleymessen? Dan is er snijgevaar.
  • Wordt verf gebruikt? Dan is er blootstelling aan gevaarlijke stoffen mogelijk.
  • Wordt er op hoogte gewerkt? Dan is er valgevaar.

Gebruiksgemak is ook belangrijk, de PBM’s moeten comfortabel en simpel zijn, zodat medewerkers er echt gebruik van maken. De kosten mogen natuurlijk ook niet torenhoog zijn. Kortom, wees bewust van de risico’s in uw organisatie. Inventariseer de werkzaamheden, beoordeel de risico’s en wensen en bepaal de juiste PBM’s.

Na dit alles moeten de PBM’s nog aangeschaft worden. Natuurlijk moet dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk worden ingekocht (in lijn met het vereiste beschermingsniveau). Dit betekent dat het ongewenst is om tientallen verschillende werkhandschoenen in omloop te hebben of om voor 2 jaar filters te hebben die maar 1 jaar gebruikt kunnen worden. Nadat het inkoopbeleid is aangepast en de PBM’s gekocht zijn moeten de middelen nog onderhouden worden en zo nodig vervangen.

Ons advies

PBM’s is een serieus onderwerp met een serieus doel en vereist een serieuze aanpak, ga er niet te licht mee om. BMD Advies kan u helpen bij het maken van de juiste keuze in PBM’s en het opstellen van het bijbehorende beleid. Vraag aan uw BMD adviseur naar de mogelijkheden.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer