De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wat is er in de PGS 15 vernieuwd?

Eindelijk: de nieuwe PGS 15 is er. Met de PGS15:2011 zijn ervaringen en ontwikkelingen opgedaan in de stand der techniek. Deze ervaringen en ontwikkelingen zijn verwerkt in de PGS 15:2016 versie. De PGS is duidelijker en met beduidend minder interpretatieruimte omschreven.

Wat is er dan precies vernieuwd?

  • Er zijn twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.
  • Deze nieuwe richtlijn kan gebruikt worden bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor type C bedrijven.
  • De ondergrens voor CMR-stoffen is verhoogd en tijdelijke opslag van CMR-stoffen valt niet langer onder het hoofdstuk voor tijdelijke opslag.
  • Er zijn meer mogelijkheden om aanverwante stoffen en koopmansgoederen op te slaan binnen opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen.
  • Het is mogelijk om bij beschermingsniveau 1 af te wijken van de standaard vakindeling.
  • Er zijn voorschriften opgenomen voor wikkelmachines en losse pallets in opslagvoorzieningen.

De nieuwe norm is echter niet automatisch van toepassing op bestaande bedrijven. Daarnaast blijft ieder bedrijf waar meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen verplicht om minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige te hebben.

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Kom dan de PGS 15 cursus volgen in november bij BMD. In drie stappen goed op weg:

  1. Deze training helpt u op weg om de wijzigingen uit de PGS 15 te begrijpen en deze richtlijn op de juiste manier te kunnen toepassen.
  2. U ontvangt een bewijs van deelname waarmee u als deskundige aangesteld kan worden.
  3. Wij praten u bij over onder andere de inhoud van de nieuwe PGS 15 richtlijn, en wat dit betekent voor uw specifieke situatie.

Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp of heeft u interesse in onze ondersteuning neem dan contact op onze adviseur.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer