De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

PGS 31: richtlijn voor opslag gevaarlijke vloeistoffen in tankinstallaties

Op 16 april 2018 verscheen, onder de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’.  Hierin zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Het doel van de regels is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Er wordt dan ook een standaard neergezet voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) en de eisen waaraan tankinstallaties moeten voldoen. De PGS 31 is (nog) niet aangewezen in de Activiteitenregeling en ook nog niet opgenomen als Beste Beschikbare Techniek-document in de bijlage van het MOR.

De nieuwe PGS 31-richtlijn zorgt voor eenduidigheid als het gaat om de opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen in (tank)installaties en beschrijft de eisen waaraan die (tank)installaties moeten voldoen. In de PGS 31 komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • ontwerpen
  • bouwen
  • gebruiken (in werking hebben)
  • onderhouden
  • inspecteren/herclassificeren van deze installaties

Voldoen aan de PGS 31 richtlijn

BMD Advies heeft ruime ervaring in het beoordelen of uw (tank)installaties voldoen aan de gestelde regels. Wij adviseren u om een gap-analyse uit te voeren of de bij uw bedrijf aanwezige tankinstallaties voldoen aan de eisen van de PGS 31. Op basis hiervan kunt u, indien nodig, een gepast implementatieplan opstellen in tijd en investeringen om te voldoen aan de PGS 31. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wilt u meer weten over de impact van de PGS 31 richtlijn bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer