De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Een drukbezochte informatiebijeenkomst!

Onze 3e informatiebijeenkomst dit jaar was drukbezocht! Tijdens de bijeenkomst hebben onze experts de 35 deelnemers bijgepraat over de Omgevingswet en de verplichtingen van energiebeheer- en besparing.

We geven jullie graag een korte samenvatting van de middag en bieden jullie de mogelijkheid de presentatie in te zien en/of te downloaden.

Omgevingswet

Bij veel bedrijven blijkt de komst van de Omgevingswet al wel bekend te zijn. Inhoudelijk is er geen kennis van de wet, dus hebben veel bedrijven niet of nauwelijks inzichtelijk welke gevolgen de Omgevingswet heeft. Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal belangrijke punten uit de Omgevingswet besproken. De komst van omgevingsplannen in plaats van bestemmingsplannen en verplichting tot participatie bij vergunningprocedures lijken eerder een bedreiging dan verbetering.

Energie

Veel bedrijven hebben het energieverbruik inzichtelijk gemaakt en energieaudits EED zijn uitgevoerd. Deze audits geven vaak nieuwe inzichten waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast. Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal belangrijke punten ten aanzien van de verplichtingen rond het gebruik van energie besproken. De informatieplicht die op grond van het Activiteitenbesluit voor een groot deel van de bedrijven gaat gelden is bekend. Welke informatie hierbij moet worden aangeleverd is echter niet bekend. Verder leeft de vraag of dit geen dubbel werk is ten opzichte van de al uitgevoerde energiebesparingsonderzoeken. Bij een aantal bedrijven wordt duidelijk dat voor hun bedrijf toch een EED moet worden opgesteld. Dit is vaak niet bekend binnen de organisatie van het bedrijf.

Download onderstaand de presentatie van de bijeenkomst:

Presentatie informatiebijeenkomst - 20-11-2018

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer