De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Veiligheid bij werken met gevaarlijke stoffen staat voorop

Een metaalverwerkend bedrijf in het oosten van Nederland, werkzaam in de filtratie branche heeft als kernactiviteit het ontwerpen en produceren van filterinstallaties gericht op het scheiden van vaste stoffen uit vloeistoffen, evenals het verkopen en distribueren daarvan. BMD Advies is gevraagd om een aantal metingen te doen. De opdracht is om te constateren of met schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt bij een van haar productieonderdelen. Een tweetal type metingen zijn uitgevoerd: een indicatieve meting om antwoord te geven óf de gemeten stof in de lucht zit en een exacte meting om de concentratie in de lucht van een stof te meten.

Met het doen van dergelijke metingen voldoet het bedrijf niet alleen aan de wettelijke verplichtingen maar beschermt zij ook haar werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het beleid van het bedrijf  is om preventief de blootstelling van belastende factoren in kaart te brengen en periodiek toe te zien of resultaten in de loop van de tijd veranderen. De ervaring leert dat de medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken of hieraan worden blootgesteld het altijd prettig vinden als er een stoffenexpert over de vloer komt en er regelmatig metingen worden verricht. Zowel voor het bedrijf als voor BMD Advies staat het nut van het meten voorop en het is dan ook goed om te zien dat het bedrijf op basis van eerder genomen maatregelen de blootstelling minimaliseert, zodat er in de toekomst geen gezondheidsschade optreedt.

“Het is mooi om te zien dat dit bedrijf al geruime tijd werkt met een sterk afzuigsysteem en dat na de metingen is geconstateerd dat dit systeem zijn werk ook goed doet.”–  BMD Advies Oost adviseur Arbo

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer