De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bronswerk actualiseert ATEX Explosieveiligheidsdocument in kader van changemanagement

atex_clock_banner - breed 1490 x 450Bronswerk Heat Transfer – Ronnie Ligtenbarg, QSHE-manager

Risico’s inzichtelijk maken

Veranderende wet- en regelgeving en wijzigingen in de technische processen van Bronswerk vereisen actualisatie van ATEX. De actualisatie van het ATEX-Explosieveiligheidsdocument moet leiden tot een update van de theorie rondom ATEX voor de hele organisatie. Op basis van oude gegevens en rapportages is een quickscan gedaan door het adviesbureau. Deze informatie is aangevuld met eisen vanuit nieuwe regelgeving en gewijzigde technische processen. Gevolgd door een uitgebreide beoordeling op locatie in de zes zones die het bedrijf voor ATEX kent. Door de BMD adviseur zijn alle veiligheidseisen getoetst, wat klopt nog en wat moet worden gewijzigd.

Het resultaat is een uitgebreide rapportage met tabel waarin klasse en omvang van de risico’s inzichtelijk zijn. Advies voor welke maatregelen genomen moeten worden, duidelijk onderbouwd met achtergrondinformatie, vanuit de theorie en de praktijk (inclusief foto’s).

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer