De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Energieaudit in het kader van de EED voor Remeha

Onderzoek Remeha - breed 1490 x 450Remeha – Ruud van der Meide, KAM-coördinator

Verbeterslag in energiebeheer door audit

Remeha heeft een energieaudit laten uitvoeren, om te voldoen aan de eisen, uitgewerkt in de tijdelijke regeling energie-efficiëntie. Deze is op 10 juli 2015 definitief in werking getreden. De volledige inventarisatie en het onderzoek zijn op locatie door BMD Advies verricht. De rol van de adviseur is hierbij geweest om samen te kijken wat wel en niet nodig is in de audit om een goede en zinvolle rapportage te leveren. Het uitvoeren van de energieaudit als wettelijke verplichting is vervolgens gedaan aan de hand van gegevens die al voorhanden waren binnen Remeha en het toetsen van de bestaande situatie.

Het resultaat is een rapportage op basis van verbruik- en (kosten)reductie, hoe een verbeterslag gemaakt kan worden. Naast een presentatie aan het management zijn maatregelen aan het technisch team toegewezen van wat werkelijk in de bedrijfssituatie haalbaar is. Een mindset is gecreëerd dat bij investeringen, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van machines, voortaan breder wordt gekeken naar reductie elementen.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer