De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Neenah Coldenhove houdt regelmatig interne audits als onderdeel van haar managementsystemen

papiermachine coldenhoven - breed 1490 x 450Neenah Coldenhove – Hans Huiskamp, KAM manager

Aandacht voor het uitbreiden van managementsystemen

Neenah Coldenhove heeft als doel een optimale beheersing en verbetering van efficiënter werken en tijdsbesparing te realiseren. Dit door uitbesteding van de jaarlijkse interne audits met externe expertise. Vanuit de eisen in de ISO-normen zijn binnen de gehele organisatie vier keer per jaar controles uitgevoerd. De doelstelling voor het totaal is het beheersen en borgen van managementsystemen. De aanpak met audits zijn gezamenlijke projecten, waarbij de gehele KAM-afdeling samen met de BMD adviseur processen in kaart brengt. De werkwijze wordt bepaalt en planningen zijn opstelt. Een plan van aanpak brengt nauwkeurig de uitvoering met stap voor stap de opvolging in beeld.

Inzet van een continu PDCA-proces om direct verbeteringen in de praktijk aan te brengen. De aangedragen oplossingen zijn geïmplementeerd aan de hand van praktische formulieren (wie, wat en wanneer). Processen lopen nu volgens planning en zijn daardoor beheersbaar. De periodieke controles en de bijsturing volgen elkaar altijd snel op, daardoor zijn verbeteringen snel zichtbaar. Intern wordt elke keer meer kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld met behulp van de expertise van de BMD. Er ontstaan weinig tekortkomingen in de loop der jaren en er is meer tijd en aandacht voor het uitbreiden van managementsystemen voor de toekomst.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer