De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Neenah Coldenhove houdt regelmatig interne audits als onderdeel van haar managementsystemen

papiermachine coldenhoven - breed 1490 x 450Neenah Coldenhove – Hans Huiskamp, KAM manager

Aandacht voor het uitbreiden van managementsystemen

Doel
Neenah Coldenhove wil optimale beheersing en verbetering van efficiënter werken en tijdsbesparing realiseren, door uitbesteding van de jaarlijkse interne audits met externe expertise. Vanuit de eisen in de ISO-normen worden binnen de gehele organisatie vier keer per jaar controles uitgevoerd. De doelstelling is het beheersen en borgen van managementsystemen.

Aanpak
Audits zijn gezamenlijke projecten, waarbij de gehele KAM-afdeling samen met de BMD adviseur processen in kaart brengt, de werkwijze bepaalt en de planningen opstelt. Een plan van aanpak brengt nauwkeurig de uitvoering met stap voor stap de opvolging in beeld. Een continu PDCA-proces om direct verbeteringen in de praktijk aan te brengen. De aangedragen oplossingen worden geïmplementeerd aan de hand van praktische formulieren (wie, wat en wanneer).

Resultaat
Processen lopen volgens planning en zijn daardoor beheersbaar. De periodieke controles en de bijsturing volgen elkaar altijd snel op, daardoor worden verbeteringen snel zichtbaar. Intern wordt elke keer meer kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld met behulp van de expertise van de BMD begeleiding. Er ontstaan weinig tekortkomingen in de loop der jaren en er is meer tijd en aandacht voor het uitbreiden van managementsystemen voor de toekomst.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer