De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitvoering en onderzoek nulmeting ISO 14001 bij Remeha om vooruit te kijken

nulmeting remeha - breed 1490 x 450Remeha, Ruud van der Meide, KAM-coördinator

Remeha denkt continu vooruit ook met het aanscherpen van haar milieubeleid. Met dit doel is BMD Advies benadert om uit te zoeken waar het bedrijf staat, als er gekeken wordt naar de eisen vanuit ISO 14001. De kernvraag: Wat zijn de benodigde organisatorische aanpassingen in productie en processen, om in de toekomst tot certificering over te gaan? Via een nulmeting is beoordeeld waar aan voldaan moet worden en wat dit betekent in de praktijk. De basis hierbij zijn de eisen vanuit de ISO norm. Door observeren en interviews brengt de adviseur bij een nulmeting eerst in kaart wat wel en niet goed geregeld is. Gekeken wordt of bijvoorbeeld de huidige registraties valide zijn binnen de milieuvergunning. Vervolgens wordt deze toetsing en controle aangevuld met adviezen. De nulmeting sluit altijd aan op de nieuwe (actuele) normen.

Het management van Remeha kan op basis van het rapport beslissingen nemen wat de prioriteiten zijn van de acties om voorbereid te zijn op certificering. Tevens heeft zij een rapportage met punten waarop het bedrijf haar milieubeleid aanscherpt, met het oog op het voldoen aan de ISO 14001 norm. Vervolgstap is nu om meer duidelijkheid over tijd en investering bij de inspanningen te krijgen.

“Remeha kan met deze nulmeting en presentatie voor het MT een vliegende start maken om het milieumanagementsysteem op te zetten en vervolgens wellicht zelfs te certificeren.”   BMD Advies Oost – Jaike Janssen-Bosman, adviseur Managementsystemen

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer