De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Onderzoek machineveiligheid bij Bronswerk om machinepark te optimaliseren

Foto Machineveiligheid - breed 1490x450Bronswerk Heat Transfer, Ronnie Ligtenbarg, QSHE-manager

Optimalisatie machinepark

Het onder de loep nemen van de veiligheid bij ‘oude’ machines en apparaten, zorgt bij Bronswerk ervoor dat het machinepark stap voor stap kan worden herzien, om daarbij te voldoen aan nieuwe eisen die gesteld worden aan veiligheid. BMD Advies brengt op de locatie de situatie in beeld en toetst dit aan een uitvoerige checklist van A tot Z. Hieruit wordt bepaald welk deel van de machines aan vervanging toe is. De BMD adviseur geeft  direct advies en tips met de mogelijkheden voor machine aanschaf. In het onderzoek wordt ook het in gebruik nemen van de nieuwe machines en de samenhang met een werkplek beoordeling meegenomen. Op verzoek kan de inzetbaarheid van medewerkers worden gecontroleerd ten aanzien van de werkhouding.

Een uitgebreide rapportage aan de hand van de checklist geeft nu de verbeteringen aan. Bronswerk wordt geattendeerd op zichtbare en niet-zichtbare feiten bij machineveiligheid. Uitgangspunt is gelegd om het machinepark te optimaliseren. Preventief handelen heeft hier geleid tot een betere start voor werken met machines en het hanteren van veiligheid.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer