De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Diepgaande audits krachtig middel voor update managementsysteem en ‘nieuwe’ certificering

TenCate Outdoor Fabrics – Hendrik Dijkslag, Proces, Quality & Specification manager

TenCate is gericht op kwaliteitsdenken en hanteert hierbij een uitstekende kwaliteitscontrole om processen optimaal te laten verlopen. Naar aanleiding van een organisatorische verandering gaat de divisie TenCate Outdoor Fabrics van een groepscertificaat naar een eigen vestigingscertificaat. BMD Advies heeft het bedrijf voorbereid om de zelfstandige ISO 9001 en 14001 certificering volgens de nieuwe norm te behalen. Gekozen is voor een aanpak waarbij de hele bedrijfsvoering is doorgelicht om te voldoen aan de hoge eisen op gebied van kwaliteits- en milieumanagement. Voor het managementsysteem is nieuwe informatie en ook verbeterde ‘bestaande’ documentatie gebruikt. Het management benadrukt dat systemen moeten helpen en in geen geval ballast mogen zijn. Deze filosofie is tijdens het project binnen alle lagen in de organisatie uitgedragen.

Met een praktische en LEAN aanpak is een nulmeting uitgevoerd op hoofdlijnen met daarna diepgaande interne audits op alle afdelingen. De verbeterpunten zijn direct opgepakt om klaar te zijn voor de nieuwe ISO certificeringen door de Certificerende Instantie. Na de verplichte minimale doorlooptijd van 3 maanden zijn de ISO 9001 en 14001 certificeringen direct behaald met een minimum aan opmerkingen door de CI. De kracht van de BMD Advies 1+1 aanpak zit hem in dat diepgaande audits vanuit een nulmeting grote betrokkenheid creëren. Je weet precies wat er goed gaat en waar aan gewerkt moet worden. Het hoofdkantoor van TenCate blijft altijd zeer betrokken bij haar vestiging Outdoor Fabrics en ziet dan ook grote voordelen in het regelmatig houden van audits.

“Het is mooi om te zien hoe sterk een hoge mate van kwaliteitsdenken op elke afdeling de boventoon voert. Dit wordt ook bevestigd. Hoe klein een verbeterpunt ook is, het wordt met open armen ontvangen. In zo’n organisatie wordt met plezier gewerkt en voeg je ook echt iets toe om werkwijzen aan te scherpen.”BMD Advies adviseur managementsystemen

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer