De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Milieu Aspecten Register (MAR) levert Bronswerk inzicht op risicomanagement

Foto MAR - breed 1490x450Project bij Bronswerk Heat Transfer met Ronnie Ligtenbarg, QSHE-manager

Rol MAR binnen managementsysteem

Bronswerk Heat Transfer wil meer inzicht op risicomanagement voor het bewaken van de bedrijfscontinuïteit. Naar aanleiding van een uitgevoerde milieu-audit en bestaande Wettelijke Aspecten Register (WAR) van het bedrijf, wordt daarom Milieu Aspecten Register (MAR) opgezet. BMD Advies is benadert voor het samenvoegen van alle aanwezige informatie uit de processen, tot een totaalbeeld en om samenhang tussen de processen vast te stellen binnen het managementsysteem. Rondgang en observatie geeft input voor het maken van een splitsing in alle processen. Er wordt niet alleen gekeken naar de primaire processen, maar ook naar de ondersteunende en indirecte processen. Er worden verwijzingen gemaakt naar het wettelijk aspecten register, welke in de online oplossing Sufficio Milieu worden beheerst. Zonder veel inspanningen vanuit Bronswerk is het project heel pragmatisch uitgevoerd en leverde een praktische rapportage op met aandachtspunten.

Het resultaat is dat de actuele rapportage als bewijslast dient voor ISO-audits. De toegevoegde waarde wordt ook vergroot door verwijzing met de informatie in Sufficio Milieu, waarin actiepunten leidend zijn voor het borgen van het voldoen aan wetgeving. Alles draagt bij tot een betere controle op maatregelen voor risicobeheersing voor het bedrijf.

“Geconstateerd is ook dat de in het verleden genomen maatregelen bij de observatie toereikend zijn gebleken. Bronswerk heeft nu altijd een positief antwoord op de vraag; Hebben jullie inzicht in jullie milieuaspecten?”BMD Advies – Jaike Janssen-Bosman, adviseur Managementsystemen en Milieu

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer