De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

EED-audit basis voor energiebewustzijn Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep – Karlijn Schutte-Broekman, Stafmedewerker Facilitair Bedrijf

De Saxenburgh Groep biedt op verschillende locaties in Overijssel en Drenthe medisch specialistische zorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. In het kader van de richtlijn EED is de Saxenburgh Groep met het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en al haar nevenvestigingen verplicht om een energie-audit uit te voeren en deze om de 4 jaar te actualiseren. BMD Advies is benaderd om de audit te verrichten. Het ziekenhuis zelf wordt herbouwd op een nieuwe locatie van 13.000 m2 en niet meegenomen in de audit. Bij de herbouw worden namelijk innovatieve energiebesparende maatregelen toegepast. De overige 22 vestigingen zijn onderverdeeld in 4 ‘eigen’ categorieën, namelijk poliklinieken, verpleeg- en verzorgtehuizen, kleinschalig wonen en locaties voor dagbesteding. BMD Advies heeft op basis van de concernaanpak een aantal locaties per categorie bezocht en onderzoek verricht. BMD volgt hierbij de werkwijze van het EED Kernteam.

Tijdens de audit zijn ruim 50 belangrijke besparende maatregelen beoordeeld en getoetst aan maatregelen in de Milieu thermometer Zorg, Erkende Maatregelen Energiebesparing en de lijst Energie Investeringsaftrek. Het advies omvat concrete kengetallen en acties voor wat betreft Besparingspotentieel, Beheersmaatregelen en Onderzoek verbeteringen voor de locaties. Door de uitgevoerde EED-audit is met name duidelijk geworden dat het bewustzijn bij alle 22 vestigingen kan worden verhoogd. De besparingen zijn in sommige gevallen 10 tot 30% om het gemiddeld verbruik te verlagen. De Saxenburgh Groep kan met het opgestelde Bedrijfs Energie Plan 4 jaar vooruit en bepaalt daarmee nieuwe ontwikkelingen voor energiebesparingen in de toekomst.

“Wat dit project zeer interessant maakte, was de diversiteit. Veel verschillen in de stand van zaken op elke locatie en ook het gebruik van energie. Het is belangrijk om dan goed onderscheid te maken in de resultaten en adviezen voor bestaande en nieuwe situaties.” BMD Advies Oost adviseur

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer