De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Realtime en interactieve uitwisseling van informatie met Sufficio

Bronswerk pand Nijkerk

Bronswerk Heat Transfer – Ronie Ligtenbarg, QSHE manager

Bronswerk wil zich voor de omgeving continu blijven verbeteren. Al vele jaren geleden is met BMD Advies een start gemaakt met het opzetten van een milieumanagementsysteem en het behalen van ISO 14001-certificaat. Om proactief en preventief te handelen en zich van anderen te onderscheiden, is de nieuwste methoden om aan wet- en regelgeving te voldoen wenselijk. In het kader van duurzaamheid zijn speciale teams opgezet, met een operationeel gerichte aanpak vanuit de jaren ’90 naar de huidige vooruitstrevende visie op bestuurlijk niveau. Voor bijhouden en voldoen aan wet- en regelgeving is Sufficio geïmplementeerd. BMD Advies Oost maakt zich van A tot Z thuis in de materie en beoordeelt elk jaar de compliance bedrijfs- en branche specifiek. BMD denkt ook mee over persoonlijk leiderschap en betrokkenheid medewerkers bij Sufficio, voor Bronswerk belangrijker dan papieren procedures.

Door actieve houding is Bronswerk minder afhankelijk van partijen die komen beoordelen. Er is een goed totaalbeeld van alle aspecten van milieu en arbo met het hulpmiddel Sufficio. Geen uitgebreide kwartaalrapportages meer, wel realtime en interactieve uitwisseling van informatie. Zoals Bronswerk destijds al voorop liep, zo werkt zij nu nog steeds.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer