De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Opstellen nieuwe omgevingsvergunning bij Biohorma

biohorma_klaar_voor_controles_artikeldataBiohorma B.V. – Bertus Bos – Hoofd technische dienst

Management of change voor de fabriek altijd klaar op controle

Na een aantal interne wijzigingen is door Biohorma een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Hierbij is aangesloten bij de meest recente richtlijnen voor onder andere de opslag van gevaarlijke stoffen, voorkomen van bodemverontreinigingen en externe veiligheid. Omdat richtlijnen voortdurend wijzigen, is het altijd noodzakelijk om bij gewijzigde bedrijfsonderdelen de mogelijke gevolgen te blijven toetsen. De werkzaamheden in de aanpak bestonden uit het beschrijven van de primaire processen en de ondersteunende activiteiten. Vervolgens is het de kunst om deze gegevens te vertalen naar mogelijke effecten naar de omgeving. Door middel van verschillende rapporten en onderzoeken is dit inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn het opzetten van een milieuhandboek, beoordeling van de gevarenzonering volgens het Bevi, opstellen van een opslagplan conform PGS 15 en een ATEX inventarisatie. Naast de inhoudelijke beoordelingen en afwegingen heeft BMD Advies namens Biohorma een rol gespeeld in de procedurele afhandeling. Regelmatig is gedurende het proces en de mogelijke keuzes met Biohorma afgestemd.

De ondersteuning heeft geresulteerd in een vergunning waarmee Biohorma voldoende flexibiliteit heeft om haar activiteiten uit te voeren. Voor zowel Biohorma en de gemeente geeft de vergunning duidelijkheid over de geldende normen en voorwaarden. BMD Advies speelde hier een belangrijke rol als het gaat om het opstellen van een document met een vooruitziende blik. Het voldoen aan de eisen is weer geregeld. Biohorma blijft, met ondersteuning van BMD Advies Oost, alert op de eisen die de overheid stelt omdat wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar soms snel opvolgen.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer