De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Op de toekomst voorbereid met nieuwe revisievergunning

Scania Meppel, Robert Stapper SHEQ-manager

Scania Production Meppel, de Scania-locatie waar de cabine- en chassisonderdelen van de trucks worden voorzien van een coating, is sinds de opening in 2005 sterk gegroeid. Omdat de revisievergunning uit 2005 ondertussen op diverse vlakken was gedateerd en omdat Scania de wens had om de productiecapaciteit van de bestaande inrichting inclusief de bedrijfstijden verder uitbreiden, is BMD Advies in 2015 gevraagd om in dit complexe project te ondersteunen. De rol van BMD Advies was niet alleen om Scania inhoudelijk met praktisch advies te ondersteunen ten aanzien van de complexe milieu gerelateerde aspecten (geur, geluid, stikstofdepositie, bodem, etc.).

Het doel was vooral om het project – op basis van kennis en ervaring – te coördineren, te structureren en af te stemmen richting de betrokken overheden, directe omwonenden en de overige (deels interne) stakeholders. Mede door onze hands-on inbreng, de korte communicatielijnen en door toepassing van onze praktische kennis is in 2016 door de gemeente Meppel de nieuwe revisievergunning verleend. Scania is nu in het bezit van een actuele omgevingsvergunning die verwijst naar de meest actuele wet- en regelgeving terwijl deze toch voor het bedrijf voldoende flexibel en toekomstbestendig is.

“Dit soort inhoudelijk complexe aanvragen waarbij diverse partijen betrokken zijn met ieders hun eigen belangen, zijn een mooie uitdaging om te coördineren. De dynamiek staat voorop en het vereist creativiteit en flexibiliteit. Tijdens het traject is het een continue afweging van situaties en omstandigheden zodat de vlag er elke dag anders bij kan hangen.”  BMD Advies Oost – Richard van Dijk, adviseur Omgeving

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer