De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

MVO uitvoering en onderzoek GAP-analyse/nulmeting bij Remeha

MVO denken remeha - breed 1490 x 450Remeha – Ruud van der Meide, KAM-coördinator

MVO vanaf nul tot implementatie van acties

Het toepassen van MVO wordt door de maatschappij verlangd en staat bij Remeha centraal. In het kader van MVO wil zij bepalen waar het bedrijf staat in vergelijking met de eisen vanuit ISO 26000. BMD Advies onderzoekt wat dit nu precies betekent voor de interne en externe omgeving bij Remeha? Met de nulmeting uitgevoerd door BMD Advies heeft het bedrijf direct inzicht in de sterke en zwakke punten. Daarnaast neemt de adviseur ook mee wat belangrijk is voor de externe partijen en stakeholders. Op basis van vragen opgesteld vanuit de norm en samen met interviews binnen de gehele organisatie is daarna een beeld gevormd. De rapportage die daar uit volgt omvat conclusies die maatwerk maatregelen en acties opleveren.

Conform de scope van deze vraag maakt Remeha nu een volgende stap. Om het MVO-beleid concreet te implementeren, worden de acties door het bedrijf nu verder zelf uitgezet in de tijd, met bijbehorende investeringen. Er wordt een duidelijk beeld gecreëerd hoe te handelen naar externe partijen, aangevuld met elk MVO inspanning die Remeha verder inzet.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer